FrågaFASTIGHETSRÄTTAndrahandsuthyrning31/07/2020

Rätt att kräva tillbaka oskälig hyra?

Om man hyr lgh i andra hand, o det står i kontraktet att man utöver hyran ska betala 650 kr i övriga kostnader. Har man möjlighet att få tillbaka när förstahandskontrakt innehavaren tagit ut mycket mer.

(Ungdomarna vågade inget annat än betala)

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att den gäller en hyreslägenhet och kommer därför svara därefter.

En person som hyr en lägenhet i andra hand har rätt att kräva tillbaka pengar från förstahandshyresgästen om förstahandshyresgästen tagit ut en hyra som är att anse som oskälig med hänsyn till förstahandshyresgästens kostnader för lägenheten. Skulle andrahandshyresgästen anse att den betalat en oskäligt hög hyra så kan andrahandshyresgästen vända sig till hyresnämnden för att kräva tillbaka den summa som överstiger den hyran som är att anse som skälig.

Vad är att anse som skälig hyra? Skälig hyra är vad förstahandshyresgästen betalar för lägenheten (hyra, el osv) sen får förstahandshyresgästen göra tillägg för möbler och utrustning på mellan 10-15 %, en kostnad som är högre än detta belopp ska aldrig anses vara skäligt enligt Jordabalken 12 kap. 55 § 4 st.

Vänligen,

Emil LarssonRådgivare