Rätt att häva ett köp vid säljarens dröjsmål

Vi beställde ett växthus med leverans i september. Varan packades upp av hantverkare i början av oktober och det visade sig att glaset saknades. Vi kontaktade säljaren som först då informerade oss om att DHL skadat glaset under transport.

Vi har nu inväntat glasleverans sedan första veckan i oktober (2 månader) och 8 sändningar av glas har gått sönder. Säljaren har också försökt få oss att ta emot två trasiga sändningar glas och plocka ihop hela skivor till vårt växthus vilket vi vägrat då varan är defekt och hela glasskivor i skadat paket kan innehålla mikroskador.

Vi vill nu häva köpet och hänvisar till konsumentköplagen och att vi givit honom 8 försök att leverera glaset vilka alla har misslyckats. Vår hantverkare vill inte montera glas i minusgrader då det försvårar monteringen rejält.

Säljaren påstår att vi inte kan häva köpet då det nu inte är högsäsong för odling och att vi aldrig erhållit en defekt vara (glaset har aldrig kommit så långt att vi fått en leverans). Vi inser att vi troligtvis inte kommer att få en hel leverans av glas och att säljaren är oseriös.

Vilka rättigheter har vi att häva köpet, få tillbaka betalningen för varan vi aldrig fått fullständig leverans av samt skicka tillbaka de delar vi har fått.

Med vänlig hälsning,

Johan

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumentköplagen och dess tvingande verkan:

När en privatperson (konsument) ingår ett köp med ett företag (näringsidkare) blir konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). Konsumentköplagen är en tvingande skyddslagstiftning till konsumentens förmån. Detta innebär att det aldrig är möjligt att avtala om villkor som är till nackdel för konsumenten (3 § KKL). Om ett avtal ger konsumenten sämre ställning än vad som följer av lagen är avtalet ogiltigt.

Föreligger avtalsbrott?

Det avtalsbrott som framförallt kan bli aktuellt i er situation är att säljaren är i dröjsmål vilket innebär att varan inte avlämnats eller avlämnats för sent och att detta inte beror på köparen (9 § KKL). Vid dröjsmål på säljarens sida får ni som köpare hålla inne betalning (11 §), kräva att säljaren fullgör köpet (12 §) och häva köpet (13 §). Dessutom kan ni kräva skadestånd av säljaren (14§).

Eftersom ni erhållit en del av leveransen men inte glaset rör det sig om så kallat partiellt avtalsbrott. Ni som köpare har vid partiellt avtalsbrott en möjlighet att häva hela köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för er (se 43 § Köplagen som tillämpas även i konsumentsituationer).

Sammanfattningsvis föreligger ett avtalsbrott om säljaren är i dröjsmål. Med tanke på att hela leveransen skulle kommit till er i början av oktober men glaset fortfarande inte kommit fram och det gått två månader är antagligen säljaren i dröjsmål (om inget annat är föreskrivet i avtal eller dylikt).

Kan ni häva köpet?

Ni som köpare har rätt att häva köpet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för er (13 § KKL). Vad som är av väsentlig betydelse får avgöras i varje enskilt fall men med tanke på att ni beställt ett växthus under förutsättningen att det skulle monteras innan det blev för kallt och dröjsmålet inneburit att ni inte kommer kunna montera växthuset fören fram mot våren talar det starkt för att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för er. Ni har alltså därmed rätt att häva köpet.

Dessutom anger 13 § 3 st. KKL att om ni har krävt fullgörelse (vilket ni har eftersom ni krävt att säljaren ska leverera nya hela glas) så får ni häva köpet om varan inte levereras inom skälig tid efter att kravet framställdes. Två månader är antagligen längre än skälig tid, särskilt med tanke på att den ursprungliga leveransen kom på ca en månad och att säljaren hunnit skicka 8 leveranser på den här tiden.

Om ni vill vara helt säkra på att ni inte gör en felaktig hävningsförklaring kan ni ge säljaren en skälig tilläggstid för fullgörelse av leveransen (alltså en rimlig tid för säljaren att hinna leverera hela glas till er). När tilläggstiden har löpt ut får ni häva köpet oavsett om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för er eller inte (13 § 2 st. KKL).

Vad händer när ni häver köpet?

Enligt 15 § KKL måste ni som köpare lämna hävningsförklaringen inom skälig tid efter ni fick kännedom om att varan lämnats för sent. Hävningsförklaringen medför att fortsatt fullgörelse ställs in och att verkställd fullgörelse återgår. Detta innebär att om ni betalat för växthuset ska säljaren betala tillbaka pengarna och om säljaren begär det ska ni lämna tillbaka den del av växthuset som ni har mottagit.

Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Elise SohlbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo