Rätt att hålla kontakt med sitt barn vid delad vårdnad.

2017-10-05 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Vi är två föräldrar som har separerat och våra två barn har växelvis boende varannan vecka. Jag vill kunna prata med barnen under pappa-veckan och har bett om dagar då samtal kan ske mellan mig och barnen. Pappan nekar mig detta. Vad har jag för rättigheter för samtal med våra barn under hans vecka?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

När två vårdnadshavare har delad vårdnad och barnet bor växelvis hos båda finns ingen särskilt föreskriven umgängesrätt. Du har dock rätt till sådana upplysningar som kan främja umgänget med dina barn, se 6 kap. 15 § 4 st. föräldrabalken. Det innefattar viktiga händelser såsom byte av barnets bostad, barnets hälso- och sjukdomstillstånd, barnets skolgång, mobbningsproblem, m.m. Bestämmelsen avser alltså mera viktiga och betydelsefulla händelser. Någon möjlighet att få den upplysningsskyldiges beslut i fråga om upplysningar överprövat finns inte. Inte heller är upplysningsskyldigheten direkt sanktionerad. Ytterst är det vårdnadshavaren som får bestämma.

En annan aspekt av frågan är dina barns självbestämmanderätt. Enligt 6 kap 11 & 13 §§ föräldrabalken, har vårdnadshavarna både en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavarna ska dock, i takt med barnets stigande åldrar, ta alltmer hänsyn till barnens synpunkter och önskemål. Det kan alltså tänkas att dina barn har en rätt att hålla kontakt med dig. Det ska inte missförstås som en rätt för dig att hålla kontakt med dina barn.

Ni bör alltså konsultera barnen och se vad de vill. Kanske vill de hålla kontakt med dig under deras pappors veckor, och med sin pappa under dina veckor. Deras vilja bör spela in.

Lycka till!

Vänligen,

Elias Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?