Rätt att göra make arvslös?

2017-06-13 i Testamente
FRÅGA
Jag vill inte att min make ärver mig. Kan jag i testamente reglera detta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ena maken dör ska ert giftorättsgods fördelas genom bodelning. Giftorättsgods är all den egendom som inte är enskild egendom. Egendom kan vara enskild egendom och således undantas från en bodelning exempelvis genom äktenskapsförord eller genom villkor i arv eller gåva. Din make har, som huvudregel, rätt till hälften av ert giftorättsgods.

Efter att bodelning skett ska arvet fördelas. Huvudregeln är då att maken ärver allting med fri förfoganderätt. Det betyder att han har rätt att använda all egendom under sin livstid precis som om det vore hans, använda det eller sälja det. Han har dock inte rätt att testamentera bort egendomen han ärvt. Först när han dör har dina arvingar rätt till sin del av ditt arv.

I din fråga anger du emellertid att du vill göra din make arvslös. Om du inte vill att din make ska ärva dig, måste du reglera detta i ett testamente. Det är alltså fullt möjligt att göra sin make arvslös genom att upprätta ett testamente. Emellertid finns en skyddsregel i 3 kap. 1 § 2 stycket Ärvdabalken som stadgar att den efterlevande maken alltid har rätt till egendom som motsvarar fyra prisbasbelopp. År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kr, vilket innebär att din make alltid har rätt till 44 800kr x 4 = 179 200 kr. I detta värde inkluderas det som den efterlevande maken fått genom bodelningen, även sådant som den efterlevande maken har som enskild egendom inkluderas i detta belopp.

Sammanfattningsvis, du kan alltså, i princip, göra din make arvslös genom att reglera detta i ett testamente. Din make har emellertid alltid rätt till ett belopp som motsvarar fyra prisbasbelopp (179 200kr).

Ärvdabalken hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jens Ödman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2898)
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?
2021-07-30 Formkrav testamente
2021-07-30 Bra utformning av testamente
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?

Alla besvarade frågor (94564)