Rätt att fotografera utan samtycke

2015-11-28 i Immaterialrätt
FRÅGA
När jag är i tjänst och kör buss med uniform på får då folk fotografera mig utan att ha bett om tillåtelse till detta jag vet ju inte i vilket syfte bilderna tas.
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!

Inom ramen för svensk rätt är det i regel acceptabelt att fotografera individer på allmän plats. Med allmän plats avses områden som inte är privatägda. Mot bakgrund av vad som har framförts kan en utomstående utan ditt medgivande fotografera dig såvida det förekommer på allmän plats.

Det ska dock tilläggas att det som har framhållit endast avser fotograferingen. Huruvida en fotograf har fritt förfoganderätt över en bild på dig är ett helt annat spörsmål som är mycket mer komplicerat. En fotograf får exempelvis inte utan ditt medgivande använda en bild i marknadsföringssyfte. Vederbörande får på motsvarande sätt inte använda fotot i avsikt att kränka dig, såvida du inte har samtyckt. Det finns ytterligare begränsningar i gällande rätten som vi inte behöver gå in på. Kontentan är att du ska känna till att finns en distinktion mellan fotografering och förfoganderätt.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (897)
2020-10-17 Får man använda sig av en kort textrad som använts tidigare?
2020-10-16 Får konstnären använda motivet till tavlan jag köpt?
2020-10-11 Får man använda sig av ett företags logga?
2020-10-03 Rätt till tavlor som jag säljer?

Alla besvarade frågor (85156)