FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen31/05/2015

Rätt att få tillbaka pengarna vid felaktigt utförd bilservice

Hejsan! Jag lämnade in min bil på service förra veckan, och sedan dess är bilen jättekonstig. Vissa el delar samarbetar inte längre med varandra, det kommer konstiga lukter från bilen och det generella skicket är sämre än innan servicen. Har fått info om att en del saker behövs bytas ut, men jag tror inte riktigt att problemen fanns innan servicen gjordes.

Efter servicen fick jag aldrig några papper på vad som gjorts med bilen heller, eller min servicebok ifylld då han inte gjort något oljebyte (på min begäran), så i värsta fall har jag betalat för att han gjort bilen sämre och nu vill ha ännu mer för att laga den.

Finns där något jag kan göra för att ev. åtminstone få pengarna tillbaka så man kan göra om servicen hos någon annan och se vad som faktiskt är fel? Vill inte kasta bort mer pengar än vad jag redan gjort till honom då jag tror att han bara kommer göra bilen ännu värre!

Är väldigt tacksam för hjälp och svar.

MVH

Dennis

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Under förutsättning att du är konsument omfattas din situation av konsumenttjänstlagen enligt 1§ p.1. Enligt denna lag är en tjänst felaktig om resultatet av den avviker från vad en konsument enligt 4 § har rätt att kräva. Enligt 4 § ska näringsidkaren utföra tjänsten fackmässigt med utgångspunkt i vad parterna har avtalat. Du har inte fått tillbaka bilen i det skick ni har avtalat och därav bör ett fel föreligga. Näringsidkaren skall även med tillbörlig omsorg tillvarata konsumentens intressen i sitt arbete. Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena när bilen åter är i din besittning (dvs. när du fått tillgång till bilen igen) enligt 12 §. Om resultatet efter denna tid försämras ska tjänsten anses felaktig om försämringen är en följd av att näringsidkaren åsidosatt vad som ålegat honom vilket i det här fallet har skett.

Om du vill åberopa att tjänsten utförts felaktigt skall du underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid från att du märkt felet enligt 17 §. Underrättelse som sker inom två månader skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamerar man försent så förlorar man rätten att åberopa felet enligt 18 §.

De påföljder som aktualiseras vid felaktigt utförd tjänst framgår av 16 §. Enligt 19 § får du som konsument hålla inne betalningen. Vidare får du kräva att felet avhjälps enligt 20 §. Av andra stycket i 20 § framgår att näringsidkaren får avhjälpa felet om han efter reklamation erbjuder sig att göra detta och du som konsument inte har särskilda skäl att tacka nej till erbjudandet. I ditt fall torde du ha särskilda skäl för att vilja få hjälp med bilen av ett annat företag och du bör därför kunna avvisa ett sådant erbjudande.

Om felet inte blir avhjälpt får konsumenten begära prisavdrag. Om syftet med tjänsten är förfelat och näringsidkaren insett eller borde insett detta så får konsumenten istället häva avtalet och då skall prestationerna återgå i den mån det är möjligt enligt 23 § vilket torde innebära att du har rätt att få tillbaka dina pengar.

Förutsättningarna för skadestånd följer av 31 § 3st. Om det uppstått en skada som inte beror på att det förelegat hinder utom näringsidkarens kontroll för att leverera en felfri tjänst bör du ha rätt till skadestånd för de skador som den felaktigt utförda tjänsten har lett till.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare
Hittade du inte det du sökte?