FrågaAVTALSRÄTTAvtal22/05/2017

Rätt att få tillbaka förskottsbetala PT-timmar

Jag har köpt PT-timmar och nu har gymet fått nya ägare och dom har köpt ut min PT och han finns inte längre kvar. Gymet har i första hand sagt att jag ska vända mig till min gamla pt och säger att dom har avtalat att han ska slutföra mina timmar, PT:n hävdar motsatsen, i andra hand har de erbjudit en annan, inte alls lika erfaren PT och dessutom inte en person jag klickar med som inte har kunskap om mig (jag och min PT har en långvarig relation bakom oss). Jag vill därför få tillbaka de timmar jag har förskottsbetalt då den PT de erbjuder inte alls motsvarar den gamlas erfarenhet och dessutom är en sådan relation så utelämnande att jag känner att jag måste trivas med personen. Det vägrar gymet att göra. Det finns inget avtal skrivet utan endast fakturor som har ställts ut och betalats. Jag har även precis innan detta skedde förlängt mitt årskort och nu håller dom på att renovera och hela gymet har varit en byggarbetsplats i snart två månader och skall fortsätta ett tag till, ingen reduktion av priset har skett trots att det under över en vecka inte ens fanns klasser. Nu byter dom dessutom alla klasser så det finns inget som motsvarar de klasser jag valde gymet för. Hade jag haft autogiro hade jag kunnat säga upp med en månad, men nu är jag enligt de nya ägarna fast i avtalet. Här skrev jag på ett avtal i samband med första årskortet. Kan jag på juridisk väg få tillbaka mina pengar för något av de förskottsbetalda träningarna ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

PT-timmarna
Då du skriver att det inte finns något avtal skrivet så får man falla tillbaka på konsumenttjänstlagens (KTjL) regler. Trots att det inte finns något skriftligt avtal så har ni ingått ett muntligt avtal som är lika giltigt som om det vore skriftligt. Muntliga avtal kan dock vålla problem då de är svårare att bevisa. Då PT:n som du anställde var anställd av gymmet är avtalet troligen att se som att det är ingånget mellan dig och gymmet, inte dig och PT:n. Om inte gymmet kan visa att de och PT:n har kommit överens om ett annat upplägg är det alltså till gymmet du i första hand ska vända dig.

För att du ska ha rätt att reklamera tjänsten krävs att det föreligger fel. (17 § KTjL) Huruvida tjänsten är felaktig ska dock bedömas vid den tidpunkt då uppdraget avslutades. (12 § KTjL) Uppdraget är ju inte avslutat ännu eftersom du har flera förskottsbetalda timmar kvar men förstår självklart att du vill få detta avklarat innan du förbrukat dessa timmar. Vad som utgör fel i tjänsten är t.ex. om gymmet underlåtit att berätta för dig att PT:n skulle köpas ut förutsatt att detta var något som gymmet kände till eller borde ha känt till när du köpte tjänsten samt att gymmet insåg eller borde insett att detta skulle vara av betydelse för dig när du köpte tjänsten. (11 § KTjL) Tjänsten ska även vara att anse som felaktig om resultatet avviker från sådana uppgifter av betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som kan antas ha inverkat på köpet. (10 § KTjL) Om den nya PT:n inte skulle utföra uppdraget fackmannamässigt utgör även dessa fel i tjänsten vilket ger dig rätt till reklamation. (9 § KTjL) Då tjänsten har utförts till viss del finns det även en möjlighet att häva köpet förutsatt att det finns starka skäl att anta att den inte kommer fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för dig. Du kan då ha rätt att häva avtalet beträffande återstående PT-timmar och således få dina förskottsbetalningar tillbaka. (21 § KTjL)

Det framgår inte av frågan om du har provat den nya PT:n som gymmet erbjuder nu men om du inte har gjort det skulle jag i första hand rekommendera dig att göra det. När du har provat den nya PT:n och om resultatet skulle avvika från vad du förväntade dig när du köpte tjänsten så kan du ha rätt att reklamera tjänsten och få pengarna tillbaka. Om det finns starka skäl att anta att den tjänsten som kommer utföras av den nya PT:s kommer utföras med fel av väsentlig betydelse för dig så kan du ha rätt att häva köpet.

Årskortet
Då du skriver att det angående årskortet finns ett avtal är det avtalet som gäller. Antagligen finns det reglerat angående uppsägning där. Att det förekommer ändringar i schema och tider av klasser är vanligt men om det handlar om ändringar som är en väsentlig betydelse för dig så kan det betraktas som fel i tjänsten och du kan då ha rätt till nedsättning av priset eller möjligen häva avtalet. (21 § KTjL) Jag rekommenderar dig därför att kontakta gymmet och förklara situationen. Att det under en vecka inte fanns några klasser pga. av ombyggnationer är troligen inget som kan anses utgöra väsentligt fel men att alla klasser byts ut och att de klasser som du valde gymmet för inte finns kvar skulle jag säga kunna utgöra grund för prisnedsättning alternativt hävning.

Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se. Då jag inte har all information kan jag inte ge ett exakt svar på hur dina möjligheter att få tillbaka de förskottsbetala timmarna ser ut. Om du vill ha hjälp av ett juridiskt ombud eller en jurist som kan titta närmare på avtalet så får du gärna maila mig så hänvisar jag dig vidare till Lawlines juristbyrå.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare