Rätt att få se betygen från en friskola?

FRÅGA
Har jag rätt att få se betygen från en friskola där min son går? Han är myndig
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I nuläget omfattas friskolor i regel inte av offentlighetsprincipen. Det ligger dock i detta nu ett lagförslag från regeringen om att utöka offentlighetsprincipen till att gälla även friskolor, se här och här.

När det gäller betyg finns det emellertid redan nu en skyldighet för friskolans huvudman att överlämna slutbetyg som friskolan utfärdat till den kommun där skolan är belägen (lägeskommunen). Denna bestämmelse finns i 29 kap. 18 § skollagen. När friskolans huvudman överlämnat betygshandlingarna till kommunens stadsarkiv, som då övertar ansvaret för handlingarna, blir de allmänna handlingar (se 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Alltså omfattas slutbetygen då av offentlighetsprincipen vilket innebär att du som mor/far till din son kan begära ut slutbetygen. Vem som helst kan alltså begära ut betygen så fort de omfattas av offentlighetsprincipen.

Du har alltså rätt att begära att få ut betyg som är utfärdade av en friskola. Undantagsfallet är om sekretess föreligger, vilket det normalt inte gör för betyg. Du ska vända dig till kommunens stadsarkiv för att ta del av betygen (se 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Robin Badili
Fick du svar på din fråga?