Rätt att få halva bostaden om ett samboförhållande upphör

FRÅGA
Min sambo äger parhuset vi bor i. Vi har varit sambor i 12 år. Jag betalar hyra till honom. Bohaget är mitt. Min sambo har tre vuxna söner. Jag har en. Vad händer om min sambo dör? Ärver hans söner huset? Han vill inte skriva något. Säger att det ordnar sej. Känner mej orolig. Stina
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett samboförhållande upphör, som du nämner, om någon av samborna avlider. Detta framgår av 2 § tredje punkten sambolagen (här). När ett samboförhållande upphör så ska samboegendomen delas lika mellan samborna om någon begär det enligt 8 § sambolagen (här). Men om ett samboförhållande upphör till följd utav att någon av samborna avlidit så är det ju endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning (här). Vad som utgör samboegendom framgår av 3 § sambolagen och är alltså sambornas gemensamma bostad samt bohag (här). Detta innebär att trots att det är din sambo som äger bostaden så utgör den ändå samboegendom enligt 5 § sambolagen eftersom det är er gemensamma bostad (här). Detta innebär in sin tur att du har rätt att få halva bostaden om din sambo avlider. Din sambos söner ärver alltså enbart halva bostaden i egenskap av bröstarvingar enligt 2 kapitlet ärvdabalken (här). Du måste i detta fall ”köpa ut” din sambos söner ur bostaden om du vill behålla den. Det enda sättet som ni kan undvika detta på är att ni skriver ett testamente där din sambo testamenterar bostaden till förmån för dig. Din sambos söner har dock alltid rätt att kräva ut sin laglott som är halva arvslotten enligt 7 kapitlet 1 § ärvadabalken (här). Vad gäller din son så ärver han inget efter din sambo i och med att han är ett särkullbarn.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2850)
2021-02-25 Arv och samboegendom
2021-02-25 Har sambo rätt till pengarna på mitt konto vid bodelning?
2021-02-24 Vem har rätt till bilen om båda samborna bidragit till köpet?
2021-02-23 När ingår bostad i bodelning mellan sambor?

Alla besvarade frågor (89536)