Rätt att få golv ersatt istället för reparerat?

2017-09-20 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Vi har köpt en nyproducerad lägenhet där golvet (som är ett tillval) är skadat. Vi anser att byggbolaget ska lägga nytt golv och inte "reparera" golvet med en form av pasta som täcker för hålen. De motsäger detta då "besiktningsmannen bestämmer om det håller tillräcklig kvalité". Enligt konsumentköpslagen så har man rätt till antingen avhjälpande, prisavdrag etc. Vi har ändå betalt för en HEL produkt och bör inte få nöja oss med en lagad produkt. då kunde vi lika gärna ha köpt begagnat golv.Vad har jag för rättigheter? Kan jag hålla inne betalningen? Jag får inte tillträda lägenheten tills jag uppvisar att jag har betalt räkningen för tillvalen.
SVAR
Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline

Vad säger lagen?

Vid köp av bostadsrätt gäller köplagen. Lägenheten ska stämma överens med vad som avtalats, vad som får anses ha avtalats och vad som rimligen kan förutsättas av köparen (17 §). Avviker lägenheten från detta räknas den som felaktig. Köparen får inte göra gällande ett sådant fel om det faller inom dennes undersökningsplikt (20 §). Undersökningsplikten innefattar sådant man kan se, känna, höra och känna doften av utan att behöva lyfta på plankor, plattor etc. Köparen måste dessutom reklamera felet inom rimlig tid från det att hon märkte eller borde ha märkt felet (32 §).

Om det är fel på lägenheten som inte faller under köparens undersökningsplikt och som denne reklamerat i tid får denne kräva att säljaren avhjälper felet genom (34 §). Om köparen istället vill häva köpet men säljaren vill avhjälpa felet istället, så får köparen häva endast om avhjälpande innebär väsentlig olägenhet för denne (36 §). Om avhjälpande inte kommer fråga får prisavdrag ske motsvarande värdeskillnaden mellan den felaktiga lägenheten och priset som betalades (38 §). Om även detta innebär väsentlig olägenhet för köparen får denne slutligen häva köpet helt och hållet (39 §).

Köparen får hålla inne så mycket av betalningen för vara som är felaktig som motsvarar hens krav (42 §).

Tolkning av din situation

Jag tolkar det som att golvet är en del av lägenhetsköpet i stort och att betydelsen av att det är ett "tillägg" endast innebär att det innebar en prishöjning av lägenheten. I så fall gäller alltså köplagen. Du säger att golvet är skadat och att de åtagit sig att fixa det. Jag utgår därför från att golvet är felaktigt enligt 17 § och att du har rätt till avhjälpande. Det rör sig således bara om vilken form av avhjälpande du har rätt till.

Enligt lagförarbetena till 34 § har köparen en rätt att få felet avhjälpt till fullo, alltså att varan i fråga ska vara i exakt det skick efter avhjälpandet som avtalet berättigar köparen till. Det kan tolkas ur detta att en ny vara inte ska ersättas med en begagnad men svaret är inte lika självklart för vad som gäller vid reparation snarare än omleverans.

Det är omständligt att byta ut ett golv och en grundläggande köprättslig princip är att säljaren inte ska behöva vidta åtgärder som är orimligt betungande i förhållande till alternativen. Endast om det finns en väsentlig anledning för dig att kräva att hela golvet läggs om, kan du kräva detta enligt 34 § andra stycket. Därför kan man tänka sig en kombination av att golvet repareras och ett prisavdrag. Som du påpekar är ju nämligen ett reparerat golv inte likvärdigt med ett nytt, oskadat golv. Beloppet för prisavdraget är detsamma som i 38 §, dvs. mellanskillnaden mellan vad du betalade för golvet och vad ett golv i det reparerade skicket har för värde. Värderingen kan du ta hjälp av en oberoende branschexpert med om du inte är nöjd med vad de erbjuder dig.

Möjliga åtgärder

Du kan rikta krav mot säljaren för att golvet är felaktigt. Det är de som i sin tur sköter kontakten med byggfirman. Du kan helt enkelt skriva ett email till säljaren där du förklarar dina krav. Du kan antingen framställa alla krav i en prioriterad ordning, t.ex. "i första hand kräver jag att ni lägger om golvet, i andra hand att ni reparerar golvet + prisavdrag etc." eller börja med att endast framställa det krav du helst vill få igenom. I sistnämnda fallet kan du på så vis förhandla mer med dem utan att så att säga lägga alla dina kort på bordet från början, i det fall de inte går med på ditt ursprungliga krav.

Du kan hålla inne betalningen tills ni kommit fram till vilken åtgärd säljaren ska vidta. Är det prisavdrag inblandat kan du betala med avdrag för detta så fort de ställt garanti för att vidta er överenskomna åtgärd, t.ex att lägga om golvet.

Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1256)
2021-12-01 Grannen tycker att vårt barn stör- vad gäller?
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97674)