Rätt att få betalning för fordran mot ett dödsbo

Om jag har lånat ut pengar och vi har skrivit en revers.

Vad händer om den jag har lånat ut pengar till dör.

Har jag rätt att få tillbaka utlånade pengar av dödsboet?

Tack

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då en person avlider bildas ett dödsbo som är en egen juridisk person och förvaltas av dödsbodelägarna, se 18:1 Ärvdabalken (ÄB). Dödsbodelägarna ska göra en boutredning som går ut på att kartlägga vilka tillgångar och skulder den avlidna lämnade efter sig. När dessa har kartlagts ska en bouppteckning upprättas, senast tre månader från dödsfallet, 20:1 ÄB. Bouppteckningen innehåller således uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder.

Sedan ska den avlidnes och boets skulder betalas. Huvudregeln säger att detta ska göras innan ett eventuellt skifte, alltså innan arvingarna fått sitt arv. Borgenärernas intressen går således före arvingarnas.

Borgenärernas intressen i dödsboet är skyddat på flera sätt. Ett exempel är att en skuld inte får betalas ut tidigare än en månad efter bouppteckningen om det inte kan göras utan risk för övriga borgenärer, 21:1 ÄB. Detta är för att alla borgenärer ska behandlas lika i de fall boets tillgångar inte täcker skulderna. Men om boets tillgångar täcker samtliga skulder så kan dödsboet betala förfallna skulder.

Däremot om boets tillgångar understiger skulderna så kan dödsbodelägarna ansöka om att dödsboet ska gå i konkurs, 2:1 Konkurslagen. På så sätt kan dödsboet avslutas och tillgångarna skiftas utan att dödsbodelägarna ådrar sig personligt skuldansvar. Huruvida du då kommer få tillbaka dina utlånade pengar beror på vad det finns för andra fordringar i konkursboet, förmodligen har du en oprioriterad fordran enligt 18 § Förmånsrättslagen vilket innebär att om det finns andra fordringar med särskild eller allmän förmånsrätt så har de rätt att få betalning före dig. Annars har oprioriterade fordringar lika rätt mot varandra, vilket innebär att betalningen till de oprioriterade fordringarna kommer delas upp i proportion till fordringens storlek.

Sammanfattningsvis kan sägas att om du har en fordran på någon, och den personen dör, så kommer du få en fordran i den avlidnes dödsbo. Om dödsboets tillgångar täcker skulderna kommer du få full täckning för din fordran. Däremot om tillgångarna understiger skulderna så kommer du få en fordran i dödsboets konkursbo.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”