Rätt att byta lås i hyresrätt

2017-03-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Får hyresgästen byta lås till sin bostad utan lov från hyresvärden? Får hyresvärden inte ha reservnyckel?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du får byta lås själv i både hyresrätt om inget annat står angivet i ditt avtal. Din rätt att förändra saker i lägenheten följer av 12:24 a § första stycket JB. Du har ansvar för att kunna återställa bostaden i ursprungligt skick så om du behöver göra åverkan på dörren så behöver du ha fastighetsägarens tillstånd. Detta gäller till exempel om du vill borra i dörren för att sätta i ett sjutillhållarlås, eller ändra till en annan typ av lås. En god idé är att spara de gamla låscylindrarna så att du kan sätta i dem när du ska flytta igen. Detta är speciellt viktigt om du bor i en fastighet där det finns någon typ av låssystem.

Du har exklusiv rätt till din lägenhet, det innebär att hyresvärden enbart har rätt att gå in i lägenheten efter att du givit ditt godkännande. Detta gäller även fast de har reservnyckel eller en så kallad huvudnyckel till bostaden. Enda gången som fastighetsägaren har rätt till att gå in i din lägenhet utan att du fått information är när det krävs en akut åtgärd, till exempel vid en vattenskada eller risk för brand, denna rättighet följer av 12:26 JB. För vanligt underhåll måste du ha givit medgivande innan de får går in i lägenheten. Om du inte ger det inom skälig tid så kan fastighetsägaren begära handräckning av kronofogden för att få gå in.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?