Rätt att byta bostad med annan hyresgäst?

Hej! Jag har ett förstahandskontrakt som jag tecknat för några veckor sen och önskar byta detta till en lägenhet med lägre hyra på grund av min ekonomiska situation med sjukpenning som inkomst och de ökade elkostnaderna som råder. Jag vill inte hamna i en situation där jag inte har råd att betala hyran. När har jag möjlighet att byta med en annan hyresgäst?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om under vilka förutsättningar det är möjligt att byta hyresrätt med en annan hyresgäst. Hyra av bostad regleras i 12 kap. jordabalken (JB), även kallad hyreslagen, och det finns särskilda bestämmelser i lagen om uthyrning av egen bostad

När får ett byte ske?

Huvudregeln är att du får byta din bostad mot en annan om hyresvärden går med på det, alternativt om hyresnämnden godkänner det. För att byta bostad måste du uppfylla de förutsättningar som finns i lagen och ha ett förstahandskontrakt, vilket du har. Både du och den hyresgäst du vill byta med måste ha tillstånd från era hyresvärdar och en hyresrätt kan bara bytas mot en annan hyresrätt. 

Den enklaste vägen är alltså att du vänder dig till din hyresvärd och får ett godkännande, samt att den du vill byta med också får ett godkännande av sin hyresvärd.

Vad kan hyresnämnden göra?

Om hyresvärden inte går med på bytet kan du vända dig till hyresnämnden för tillstånd (12 kap. 35 § JB). Hyresnämnden har som uppgift att medla i hyrestvister och pröva sådana mellan hyresgäst och hyresvärd. Hyresnämnden kan ge tillstånd om 

  • det finns beaktansvärda skäl, exempelvis behov av lägre hyra, större bostad, bostad närmare jobbet
  • bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden
  • inga andra skäl talar emot bytet.

Om någon av hyresgästerna har bott under kortare tid ska hyresvärden ta upp ärendet endast om det finns synnerliga skäl. Det finns även andra begränsningar för vilka ärenden som hyresnämnden tar upp.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh, 

Anna SalanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”