Rätt att bo kvar om bostad testamenteras bort?

Vi är ett gift par med ett gemensamt myndigt barn.

Bostadsrätten ägs helt av makan, som enskild egendom.

Om makan dör först, vill vi att barnet ärver bostaden, men att maken har rätt att bo kvar i bostaden,

tills dennes bortgång. Alla boende kostnader betalas av maken.

Det vill säga, vi vill inte att maken får fri förfoganderätt över bostaden, vilket skulle ge maken rätten att sälja, ge en del som gåva etc. Hur skrivs detta i ett testamente?

Tack för att det finns lawline.se!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag bara tydliggöra några begrepp.

Fri förfoganderätt

Att testamentera bort egendom med fri förfoganderätt innebär att den som mottar arvet får spendera/sälja egendomen precis som denne vill, men med vissa undantag. Det är inte tillåtet att skänka bort en stor del av arvet i gåva och inte heller att testamentera bort egendomen. Detta eftersom arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar när den som ärvt med fri förfoganderätt går bort.

När också personen som har ärvt med fri förfoganderätt går bort ska alltså den andel av kvarlåtenskapen som kommer från den först avlidne fördelas till den först avlidnes arvingar.

Full äganderätt

Att ärva med full äganderätt innebär att arvtagaren inte behöver ta hänsyn till den först avlidnes arvingar. Den som mottar arvet får med andra ord både testamentera och ge bort arvet.

Vad som gäller i ert fall

Det står din maka fritt att testamentera bostaden till ert gemensamma barn. Du och barnet kan därefter avtala om att du ska ha rätt att nyttja bostaden. Ett alternativ är att din maka i sitt testamente föreskriver att du ärver all hennes kvarlåtenskap, men att efter det att du gått bort, all egendom ska tillfalla hennes barn. Detta kallas för testamentarisk sekundosuccession.

Testamentarisk sekundosuccession innebär att din maka kan testamentera hela eller en del av sin kvarlåtenskap till dig med fri förfoganderätt och samtidigt föreskriva vad som ska hända med sin kvarlåtenskap när du avlider. Att du får egendomen med fri förfoganderätt betyder att du under din livstid kan förfoga över egendomen som om du vore ägare till den, men du kan inte förfoga över egendomen genom testamente. Du är nämligen bunden av den föreskrift din maka gjort i testamentet om sekundosuccession. När du avlider kommer alltså ert gemensamma barn ärva bostaden.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning