Rätt att bo kvar om bostad testamenteras bort?

2017-10-29 i Testamente
FRÅGA
Vi är ett gift par med ett gemensamt myndigt barn.Bostadsrätten ägs helt av makan, som enskild egendom.Om makan dör först, vill vi att barnet ärver bostaden, men att maken har rätt att bo kvar i bostaden,tills dennes bortgång. Alla boende kostnader betalas av maken.Det vill säga, vi vill inte att maken får fri förfoganderätt över bostaden, vilket skulle ge maken rätten att sälja, ge en del som gåva etc. Hur skrivs detta i ett testamente?Tack för att det finns lawline.se!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag bara tydliggöra några begrepp.

Fri förfoganderätt

Att testamentera bort egendom med fri förfoganderätt innebär att den som mottar arvet får spendera/sälja egendomen precis som denne vill, men med vissa undantag. Det är inte tillåtet att skänka bort en stor del av arvet i gåva och inte heller att testamentera bort egendomen. Detta eftersom arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar när den som ärvt med fri förfoganderätt går bort.

När också personen som har ärvt med fri förfoganderätt går bort ska alltså den andel av kvarlåtenskapen som kommer från den först avlidne fördelas till den först avlidnes arvingar.

Full äganderätt

Att ärva med full äganderätt innebär att arvtagaren inte behöver ta hänsyn till den först avlidnes arvingar. Den som mottar arvet får med andra ord både testamentera och ge bort arvet.

Vad som gäller i ert fall

Det står din maka fritt att testamentera bostaden till ert gemensamma barn. Du och barnet kan därefter avtala om att du ska ha rätt att nyttja bostaden. Ett alternativ är att din maka i sitt testamente föreskriver att du ärver all hennes kvarlåtenskap, men att efter det att du gått bort, all egendom ska tillfalla hennes barn. Detta kallas för testamentarisk sekundosuccession.

Testamentarisk sekundosuccession innebär att din maka kan testamentera hela eller en del av sin kvarlåtenskap till dig med fri förfoganderätt och samtidigt föreskriva vad som ska hända med sin kvarlåtenskap när du avlider. Att du får egendomen med fri förfoganderätt betyder att du under din livstid kan förfoga över egendomen som om du vore ägare till den, men du kan inte förfoga över egendomen genom testamente. Du är nämligen bunden av den föreskrift din maka gjort i testamentet om sekundosuccession. När du avlider kommer alltså ert gemensamma barn ärva bostaden.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2929)
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente
2021-09-07 Hur blir fördelningen av arv om bröstarvingar har godkänt testamente och avsagt sig arvet??

Alla besvarade frågor (95665)