Rätt att begära ut sekretessbelagd dom som part

FRÅGA
Hejsan!Jag undrar om målsägande i ett gammalt fall kan få ut fullständig dom och bilagor trots att delar av den är sekretessbelagd? Hur går man i så fall tillväga? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om offentlighetsprincipen
Principen om handlingars offentlighet s.k. offentlighetsprincipen regleras i 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen, TF. Den innebär att allmänheten som huvudregel har rätt att få insyn och tillgång till allmänna handlingar som t.ex. domar eller förundersökningar. Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas genom lag enligt 2 kap. 2 § TF. Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, är en lag som genom sekretessbestämmelser inskränker offentlighetsprincipen.

Partsinsyn

Som part i ett mål har man rätt till insyn i handläggningen av målet s.k. partsinsyn. Om en handling som ex. en förundersökning är sekretessbelagd kan detta hindra en part att ta del av handlingar och material i målet eller ärendet. Sekretess kan dock inte hindra en part från att ta del av en dom eller ett beslut i ett mål eller ett ärende. Som part har man rätt till att få ta del av alla omständigheter som läggs till grund för ett avgörande oberoende av sekretess.

Begära ut en allmän handling

En begäran att få ta del av allmänna handlingar gör man hos den myndighet som förvarar handlingen enligt 2 kap. 13 § TF. För att ta del av en dom eller beställa handlingar i ett mål kontaktar man den domstol som har handlagt målet. Det kan man göra här, ange någon uppgift som identifierar domen t.ex. personnummer målnumret eller namn på part. Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en allmän handling lämnas ut. Om en begäran avslås går det alltid att överklaga beslutet.

Sammanfattningsvis
Som huvudregel är allmänna handlingar offentliga enligt offentlighetsprincipen. Som part i ett mål har man alltid rätt att få ta del av avgöranden som gäller parten även om vissa omständigheter är sekretessbelagda. Begäran av ett avgörande görs genom att man kontaktar den domstol som handlagt målet och ange någon uppgift som identifierar domen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Narin Melazade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (256)
2020-03-30 Vart kan man beställa domslut ifrån?
2020-03-19 Är en mailkonversation mellan tjänstemän i en kommun allmän handling?
2020-03-16 Är nedlagd förundersökning allmän handling?
2020-03-08 Hur får jag reda på om en viss person har körkort?

Alla besvarade frågor (78659)