Rätt att begära extrastämma i ett bolag?

2019-05-25 i Bolag
FRÅGA
Om det i en bolagsordning står att ordinarie stämma skall hållas en gång om året och inom ett specificerat datumintervall samt att styrelse skall väljas på denna, men det inte står något om extra bolagsstämma, kan aktieägare ändå kalla till en extra bolagsstämma och vid den välja en ny styrelse?
SVAR

Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!

Jag förutsätter att det rör sig om ett svenskt inregistrerat aktiebolag, i sådana fall gäller Aktiebolagslagen (ABL). Som utgångspunkt är det styrelsen som har möjlighet att besluta om att kalla till en extrastämma. Bestämmelsen kompletteras emellertid av att en aktieägare med minst en tiondel av aktierna skriftligen kan begära att en extrastämma kallas. I begäran är viktigt att ange vilken ärende som man önskar ska bli behandlat, t.ex. val av styrelse (7 kap 13 § ABL). Om styrelsen motsätter sig begäran går det att vända sig till Bolagsverket som har möjlighet att utfärda en kallelse (7 kap 17 § ABL).

Det är sedan bolagsstämman som utser styrelsen (8 kap 8 § ABL). Vid val av styrelseledamöter gäller en s.k. relativ majoritet (7 kap 41 § ABL). Det innebär att den som får flest röster blir vald.

Sammanfattningsvis, för att besvara dina frågor. En aktieägare med minst en tiondel av samtliga aktier kan begära att styrelsen kallar till en extrastämma. Förfarandet förutsätter skritftlighet och att ett angivet ärende anges. Under bolagsstämman går det sedan att utse en ny styrelse.

Hoppas mitt svar varit till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (640)
2020-05-26 Vad händer om en styrelseledamot eller VD i ett aktiebolag inte beviljas ansvarsfrihet?
2020-05-21 Associationsform för aktieklubb
2020-05-11 Vad gäller för en aktieöverlåtelse?
2020-04-30 Bolagslagen

Alla besvarade frågor (80282)