FrågaOFFENTLIG RÄTTFörvaltningsrätt30/06/2019

rätt att begära avgörande i ärende svenskt medborgarskap

Gäller rätten om att begära avgörande i ett ärende om en person ansökt om svenskt medborgarskap för snart 29 månader sen men fortfarande står i kö, alltså inte blivit tilldelad en handläggare och ärendet inte har öppnats?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Den lagen som blir aktuell i ditt fall är förvaltningslagen (FL). Migrationsverket är en förvaltningsmyndighet och migrationsverket måste behandla ett ärende så snabbt, effektivt och billigt som möjligt. (FL 9 §)

Enligt migrationsverkets hemsida (se här) så ligger tiden för ett beslut om att bli svensk medborgare på ungefär 29 månader. De 29 månaderna är dock inte en garantitid – utan mer en sorts ungefärlig tid som ibland kan överskridas.

Enligt FL 12 § kan en person skriftligen begära att en myndighet ska avgöra ärendet. Det skall då ha gått sex månader från det att ärendet påbörjades. Migrationsverket måste då inom 4 veckor avgöra ärendet. Dock kan myndigheten bedöma att det inte är möjligt att avgöra ärendet inom tidsfristen, och avslå begäran. Du har alltså rätt att begära avgörande i ditt ärende.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?