rätt att begära avgörande i ärende svenskt medborgarskap

2019-06-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Gäller rätten om att begära avgörande i ett ärende om en person ansökt om svenskt medborgarskap för snart 29 månader sen men fortfarande står i kö, alltså inte blivit tilldelad en handläggare och ärendet inte har öppnats?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Den lagen som blir aktuell i ditt fall är förvaltningslagen (FL). Migrationsverket är en förvaltningsmyndighet och migrationsverket måste behandla ett ärende så snabbt, effektivt och billigt som möjligt. (FL 9 §)

Enligt migrationsverkets hemsida (se här) så ligger tiden för ett beslut om att bli svensk medborgare på ungefär 29 månader. De 29 månaderna är dock inte en garantitid – utan mer en sorts ungefärlig tid som ibland kan överskridas.

Enligt FL 12 § kan en person skriftligen begära att en myndighet ska avgöra ärendet. Det skall då ha gått sex månader från det att ärendet påbörjades. Migrationsverket måste då inom 4 veckor avgöra ärendet. Dock kan myndigheten bedöma att det inte är möjligt att avgöra ärendet inom tidsfristen, och avslå begäran. Du har alltså rätt att begära avgörande i ditt ärende.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh,

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack för svar. Vet inte om det fungerar med en följdfråga här men jag provar. Det som oroar är just att det står ”från det att ärendet påbörjades.” I Förvaltningslagen. Om Migrationsverket i detta fall har rätt att säga ”ärendet har inte påbörjats” eftersom ansökan inte ens har öppnats under denna tid utan endast står i kö? Och ännu en följdfråga, finns det ingen lag på att Migrationsverket måste informera om rätten att begära avgörande i ett ärende när en person ringer dem för att se hur det går i ärendet? Just i det här fallet har Migrationsverket fått många samtal och svaret har alltid varit detsamma: ”Vi kan inte säga någonting om hur lång tid det kommer att ta, ärendena tas upp i turordning och det är väldigt många ansökningar och endast si och så många handläggare” (Jag är medveten om de nära 90000 ansökningar och 60-talet handläggare) De svarar även att de inte kan göra något för att påskynda ärendet. Om det nu är så att denna rätt finns även då man står i kö ännu, bör ju de som berörs (kanske främst på en myndighet som Migrationsverket) bli informerade om detta? Det är ju mer än ovärdigt att bli bemött på detta sätt och inte ens bli informerad om sina rättigheter?
2019-07-01 10:34
Begärde du att avsluta ditt ärende?
2019-07-01 13:14
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (468)
2019-10-17 Ändring av detaljplan och lämplighetsbedömning
2019-10-16 Vad är principen om negativ rättskraft?
2019-10-15 Åtgärder om handläggning försenas
2019-10-12 Hur företräda sjuk make och framföra klagomål på felaktig vård?

Alla besvarade frågor (73801)