Rätt att avhjälpa fel i tjänst

FRÅGA
Har målat ett hus och gjort ett muntligt pris men kunden vägrar betala på grund av det här kommit lite färg på sockel har erbjudit mej att ta bort det men han vägra
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte i din fråga huruvida du har målat huset i egenskap som privatperson eller som arbetsverksam målare.

Har du som arbetsverksam målare utfört ett målningsarbete till en privatperson så ser vi till Konsumenttjänstlagen. Har du istället som privatperson utfört arbetet så finns ingen lag som vi direkt kan läsa av, utan vi får istället se till rättsliga principer och hämta vägledning ifrån lagar så som konsumenttjänstlagen och köplagen.

Jag ska försöka svara på din fråga utifrån båda scenarion.

Tjänst till privatperson från arbetsverksam

Konsumenttjänstlagen är tillämplig då en arbetsverksam (näringsidkare) utför en tjänst till en privatperson (konsument) (1 § Konsumenttjänstlagen). Vem är näringsidkare? Tidigare avgjorda fall har konstaterat att en bred tolkning görs i bedömningen om vilka som ska ses som näringsidkare. Har du en firma där du utför målningar så ses du självklart som näringsidkare. Har du en firma men utför tjänsten som en "kompistjänst" utanför verksamheten så är du i lagens ögon fortfarande näringsidkare (NJA 2001 s. 155)

Om en tjänst är felaktig har konsumenten rätt att hålla inne betalningen till dess att felet rättats till (16 och 19 §§ Konsumenttjänstlagen). Du som utför tjänsten har dock alltid rätt till att i första hand avhjälpa felet såvida konsumenten inte har särskilda skäl att neka till detta.

Du nämner också att ni kommit överens om priset muntligt. Egentligen har du rätt till det pris ni har kommit överens om. Skulle kunden bråka kan det dock vara svårt att bevisa att ni enats om ett pris då ni gjort detta muntligt. Observera då att priset för tjänsten bestäms utifrån vad som är rimligt utifrån priset på liknande tjänster (36 § Konsumenttjänstlagen).

Du har i fall då konsumentköplagen tillämpas rätt att rätta till felet. När du gjort detta har du också rätt till den betalning ni kommit överens om, eller annars ett pris som inom branschen är rimligt.

Tjänst till privatperson från privatperson

Utförs tjänsten utav en privatperson för en privatperson är konsumenttjänstlagen inte tillämpbar. Det finns faktiskt ingen lag som är anpassad till tjänster mellan privatpersoner. Vi kan dock fortfarande hämta vägledning ifrån bestämmelserna i denna lag och även Köplagen samt andra allmänna principer.

Till fel räknas det som inte är avtalsenligt, då du gjort ett enligt kunden "slarvigt" arbete kan detta ses som icke avtalsenligt. I både konsumenttjänstlagen och köplagen finns regler som säger att dui första hand skulle ha rätt att rätta till felet oavsett vad din kund säger ( 36 § Köplagen och 20 § 2 stycket Konsumenttjänstlagen). Kunden behöver troligen inte betala förrän du avhjälpt felet (49 § Köplagen, 16 och 19 §§ Konsumenttjänstlagen)

Sammanfattning

För att sammanfatta min bedömning av din situation så ska du, oavsett om du är privatperson eller arbetsverksam, få möjlighet att rätta till felet. Kunden får hålla inne på betalning tills detta sker. Du har rätt till den betalning ni kommit överens om eller om tvist uppstår, det som är rimligt enligt branschen.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå5 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-10-01 08:11
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (318)
2019-10-09 Konsument - Kan man bestrida en delfaktura vid tjänst?
2019-10-09 Kan man driva ett försäkringsärende vidare till ARN, även om man gjort ett ägarbyte på bilen?
2019-09-30 Kan jag reklamera ett arbete?
2019-09-30 Entreprenörens faktura överstiger uppskattat pris?

Alla besvarade frågor (73866)