Rapportera från tingsrättsförhandling bakom lyckta dörrar

2020-02-26 i Domstol
FRÅGA
Om en tingsrättsförhandling sker bakom stängda dörrar, får pressen ändå rapportera?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser som är relevanta vid besvarandet av frågan återfinnes i Rättegångsbalken (RB).

Huvudregel är att rättegångar ska vara offentliga

I svensk rätt är utgångspunkten att rättegångar ska vara offentliga, se 5 kap. 1 § rättegångsbalken och 2 kap. 11 § andra stycket Regeringsformen. Detta för att allmänheten ska kunna granska processen.

Undantag - lyckta dörrar

Det finns dock undantag för när en rättegång kan hållas inom lyckta dörrar (stängda dörrar). Beslut fattas av domstolen och inte parterna. Domstolen kan exempelvis besluta om lyckta dörrar för att skydda parternas identitet eller integritet. Undantag till huvudregeln framgår av 5 kap. 1 § RB uppräknade situationer. Ofta gäller domstolens beslut om lyckta dörrar för en begränsad tid av rättegången. Media, precis som allmänheten, är då alltså utestängda från rättegångssalen och det innebär således att pressen inte kan rapportera om vad som sker i rättegångssalen. Utanför rättssalen kan media rapportera, men det råder bl.a. förbud att stå utanför rättssalen och exempelvis fotografera eller filma in i den. Detta gäller från det att målet ropas upp i högtalarna, till dess att alla som närvarat i rättssalen har lämnat den. Detta begränsar således pressens möjligheter att rapportera, även när tingsrättförhandlingen sker bakom lyckta dörrar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Paula Reich Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (449)
2020-11-24 Fråga om att överklaga en dom från tingsrätten
2020-11-22 Hur får målsägande hjälp och stöd genom rättegången?
2020-11-15 Vilken domstol ska handlägga en tvist angående en olovlig användning av en bild?
2020-11-14 hur går man vidare efter ARNs rekommendation?

Alla besvarade frågor (86486)