Ränteräkning

2016-08-31 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Hur ska jag räkna ut ett skadestånd med ränta?det ena skadeståndet är på 45034 kr från den 3 juni 2016 ( 6 räntelagen 1975:635) tills den 1 september 2016. Det andra är på 66771 kr fast från den 31 mars 2016 till 1 sept 2016. Samma räntelag som den summan innan. Eller om man bara vet räntan så kan man kanske räknar det själv eftersom man inte vet exakt när den blir betald. Jättetacksam för svar.
SVAR

Hej,

räntor som ska beräknas med 6 § räntelagen är bland annat skadestånd eller annan liknande ersättning, 4 § 3 st. räntelagen.

Räntan ska då vara den gällande referensräntan adderat med 8 procentenheter.

Referensräntan motsvarar Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet. 9 § räntelagen

Referensräntan låg senast (2016-07-01) på -0,5 %. Räntan blir då 7,5 %.

Det första skadeståndet ger (45 034 * 0,075) 3 378 kr i ränta på 1 år och då ungefär 844 kr för den angivna perioden (räknat på 3 månader).

Det andra skadeståndet ger (66 771 * 0,075) 5 008 kr i ränta på 1 år och då ungefär 2 087 kr för den angivna perioden (räknat på 5 månader).

Om du vill ha en ännu mer preciserad uträkning måste du räkna med en annan referensränta (referensräntan låg då på 0 %) dem månaderna som lånet sträcker sig innan 2016-07-01.

MVH

Zinar Budak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (91)
2021-01-31 Dröjsmålsränta
2021-01-30 Försenad återbetalning vid inställt flyg
2020-12-28 Har jag rätt till dröjsmålsränta? Vart vänder jag mig om jag inte får tillbaka pengar för en avbruten transaktion?
2020-11-10 Får ett företag ta ut dröjsmålsränta utan ett framställt betalningskrav?

Alla besvarade frågor (89822)