Ränteberäkning avseende skuld

2015-08-11 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Hej! En person lånade för 7 år sedan 10 000 kr av mig för att starta upp en verksamhet. Givetvis skrev vi ett papper på lånet även om jag inte tror det var ett helt giltigt kontrakt eller skuldbrev. men det kändes bättre att ha än inget alls. Nå vår överenskommelse var att pengarna skulle betelas tillbaka så snart som möjligt. Men då verksamheten inte gick något vidare var det svårt såklart. Under de år som förflutit har jag påminnt låntagaren många gånger. Alltid med löften om att det ska börja betalas snart. Jag har sagt att det är okej att betala små summor varje månad men inget händer. Nu är planen att skicka ett sista brev till låntagaren med ett krav och berätta att om inte pengarna inkommer inom en viss tid skickar jag ärendet vidare. Har jag rätt att ta ut ränta för något av denna tid? och hur räknar jag isf ut detta? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det krävs inte mycket för att ett lånekontrakt (skuldebrev) ska vara giltigt mer än att det framgår lånebelopp, information om låntagare och långivare samt eventuellt förfallodatum och ränta.

Oavsett om ni har avtalat om ränta eller inte så kan du kräva det, förutsatt att ni har kommit överens om en tidpunkt då betalning senast ska ske. Det kan röra sig om när en avbetalning senast ska göras eller när hela beloppet senast ska vara återbetalt.

Du kan kräva ränta från den dag som infaller 30 dagar efter det att betalning inte har skett. Du går alltså miste om den första månaden. Därefter kan du kräva att få åtta procent adderat med referensräntan i ränta. Referensräntan fastställs två gånger per år. Riksbanken publicerar referensräntan på webbsidan genom en tabell som du kan hitta här. Just nu är den 0,0 procent.

Ex. Betalning ska se senast 2010-01-01. Betalning inkommer 2010-12-01. Ränta kan kräva mellan 2010-01-31 och 2010-11-30.

Du kan ta hjälp av Kronofogdemyndighetens (KFM) ränteräknare här. Jag rekommenderar att du först skickar ett sista kravbrev och därefter ansöker om betalningsföreläggande hos KFM här om inga åtgärder vidtas från motparten. I sista hand kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Stöd för räntekrav och ränteberäkning finner du i 4, 6 och 9 §§ räntelagen (1975:635).

Om du behöver hjälp med att upprätta en korrekt juridisk text är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig.

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (86)
2020-08-16 Högre dröjsmålsränta vid betalningskravet
2020-07-20 Från när räknas ränta på skadestånd pga brott och hur beräknas den?
2020-07-15 Hur beräknas dröjsmålsräntan på min skadeståndsersättning?
2020-07-15 Hur beräknas dröjsmålsräntan?

Alla besvarade frågor (85660)