Ränteberäkning avseende skadestånd

2020-12-07 i Ränta
FRÅGA
Hej! Jag kommer att få skadestånd på 5000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 november, 2019 till dess betalning sker. Hur ska jag tolka det och hur mycket kommer beloppet öka med räntan på? Det står att hen ska betala direkt men hur om jag har inte någon kontakt med den tilltalade?Tack!Wanda K
SVAR

Hej!

Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

I 6 § Räntelag (1975:635) (här) anges att räntan ska beräknas till den vid varje tillfälle gällande referensräntan med ett tillägg om åtta procentenheter. Referensräntan fastslås två gånger om året, den 1 januari och den 1 juli varje år och publiceras här: https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/referensranta/

Formeln blir alltså: (5000 x (referensräntan + 8%))^tiden. Eftersom referensräntan förändras kan det bli en ganska komplicerad beräkning.

På den här sidan finns ett bra formulär som hjälper att räkna ut exakt belopp http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h

När en dom vunnit laga kraft skickas en kopia till Kronofogden. Kronofogden tar därefter kontakt med brottsoffret och frågar om denne vill ha hjälp med att driva in skadeståndet. Om brottsoffret svarar ja lägger Kronofogden upp ett ärende mot dig och skickar ut en faktura. Jag skulle därför rekommendera dig att i första hand kontakta Kronofogden för att säkerställa om detta är fallet. Om så är fallet betalar du direkt till Kronofogden.

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning i frågan. Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Med vänliga hälsningar,

Sophie Amalie Böje
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ränta (75)
2021-05-31 Hur beräknas ränta på skadestånd?
2021-02-28 Hur beräknar man ränta på skadeståndsbelopp?
2020-12-07 Ränteberäkning avseende skadestånd
2020-09-03 Mellan vilka datum beräknas ränta för skadestånd pga brott?

Alla besvarade frågor (95752)