FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRänta07/12/2020

Ränteberäkning avseende skadestånd

Hej! Jag kommer att få skadestånd på 5000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 november, 2019 till dess betalning sker. Hur ska jag tolka det och hur mycket kommer beloppet öka med räntan på? Det står att hen ska betala direkt men hur om jag har inte någon kontakt med den tilltalade?

Tack!

Wanda K

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

I 6 § Räntelag (1975:635) (här) anges att räntan ska beräknas till den vid varje tillfälle gällande referensräntan med ett tillägg om åtta procentenheter. Referensräntan fastslås två gånger om året, den 1 januari och den 1 juli varje år och publiceras här: https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/referensranta/

Formeln blir alltså: (5000 x (referensräntan + 8%))^tiden. Eftersom referensräntan förändras kan det bli en ganska komplicerad beräkning.

På den här sidan finns ett bra formulär som hjälper att räkna ut exakt belopp http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h

När en dom vunnit laga kraft skickas en kopia till Kronofogden. Kronofogden tar därefter kontakt med brottsoffret och frågar om denne vill ha hjälp med att driva in skadeståndet. Om brottsoffret svarar ja lägger Kronofogden upp ett ärende mot dig och skickar ut en faktura. Jag skulle därför rekommendera dig att i första hand kontakta Kronofogden för att säkerställa om detta är fallet. Om så är fallet betalar du direkt till Kronofogden.

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning i frågan. Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Med vänliga hälsningar,

Sophie Amalie BöjeRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”