FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRänta30/03/2022

Räntan på skadestånd

Hej jag undrar hur mycket räntan på ett skade stånd på 5000 kr blir om det hände för 1 år sedan å domen kom idag

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över hur mycket räntan på ett skadestånd på 5000 kr blir om den skadegörande händelsen inträffade för ett år sedan och domen kom idag.

Regler om ränta återfinns i räntelagen (hädanefter förkortat RL).

För att kunna beräkna vad det totala beloppet blir inklusive räntan behöver man veta från vilken dag räntan började gälla. Datumet från när räntan började gälla brukar framgå i domen.

Ränta på skadestånd räknas från den dag skadan uppkom om skadan var uppsåtligt orsakad av skadevållaren. I annat fall räknas ränta från den dagen som infaller 30 dagar efter att krav om skadestånd framställt. (4 § 3 och 5 styckena RL)

Storleken på räntan motsvaras av gällande referensränta plus åtta procentenheter. (6 § RL)

Referensräntan återfinns på Riksbankens hemsida här. Gällande referensränta idag är 0,00 %. Det innebär att räntan på skadeståndet motsvaras av 0,00 + 8,00 = 8,00 %.

Eftersom det inte framgår i din fråga från och med när ränta ska räknas på skadeståndsbeloppet kan jag inte ge dig något exakt svar. Jag kan däremot rekommendera ett användarvänligt verktyg på Kronofogdemyndighetens hemsida där det enkelt går att fylla i belopp, ränta och datum. Verktyget hittar du här.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik NygrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Ränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”