Ränta på utebliven lönefordran

2015-11-22 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Har jag rätt att yrka ränta enligt 6 § räntelagen på 5 månaders obetalda löner?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline!

Obetalda löner utgör en vanlig penningfordran enligt 1 § Räntelag.

Jag utgår ifrån att ni i inte avtalat kring ränta i ditt anställningsavtal eller liknande.

Huvudregeln enligt 2 § räntelagen är att ränta enbart utgår efter förfallodagen av fordran (dröjsmålsränta). 3 § berör fall då fordrans förfallodag är avtalad i förtid. Om det t.ex. framgår i anställningsavtalet att lönen ska betalas den 25 utgår alltså ränta på tiden därefter fram tills att betalning sker, enligt 6 §. Framgår det inte uttryckligen skulle man kunna argumentera för att det är underförstått.

I annat fall utgår ränta 30 dagar från att du avsänt ett krav på betalning (som anger att ränta kommer utgå vid underlåtenhet att betala) - 4 §.

Sammanfattningsvis har du rätt till ränta enligt 6 § räntelag.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Max Axell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (80)
2020-02-18 Dröjsmålsränta Beräkning
2020-01-08 Hur räknar man ut dröjsmålsränta?
2019-12-21 Har CSN rätt att ta ut påminnelseavgift på 450kr?
2019-12-13 Hur beräknar man ränta enligt 6 § Räntelagen?

Alla besvarade frågor (80408)