FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRänta02/10/2021

Ränta på skadestånden i Instagrammålet?

Jag har en fråga som gäller skadestånd i det så kallade Instagrammålet i Göteborg. Två tjejer hade kränkt 38 andra kvinnor genom att ta bilder och skriva sexuellt negativa bildtexter till bilderna. Tjejerna greps och dömdes att betala skadestånd på 15 000 kronor vardera till de 38 andra kvinnor som de lyckades kränka. Den sammanlagda summan blir 570 000 kronor, men jag undrar om de inte behöver betala ränta också och hu hög blir den sammanlagda summan i så fall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om de två tjejer som dömdes i det s k Instagrammålet också behöver betala ränta på skadeståndet, samt hur hög den sammanlagda summan är i dag i så fall.

Enligt tingsrättens dom ska båda tjejerna var för sig utge skadestånd till var och en av de 38 målsägandena med 15 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 18 december 2012 till dess betalning sker. De ska alltså betala ränta på skadestånden. (Domen överklagades till såväl hovrätten som Högsta domstolen, men ingen ändring skedde).

Som tingsrättens domslut antyder finns bestämmelser om ränta i räntelagen ("RänteL").

Hur hög är räntan?

Den årliga räntan är referensräntan plus åtta procentenheter (6 § RänteL). Referensräntan fastställs varje halvår av Riksbanken (9 § RänteL). Referensräntan är i dag 0 % och har under den aktuella perioden (18 december 2012 till i dag) varit som högst 1,5 % och som lägst -0,50 %.

Räntan i dag beräknas således 0 + 8 = 8 %.

Den här räntan utgår inte som "ränta på ränta". Förfallen räntebetalning läggs alltså inte till i den totala skulden och läggs till grund för nästa räntebetalning (prop. 1975:102 s. 128). Räntan beräknas alltså enbart utifrån skadeståndet.

Räntan i det här fallet

Det går inte att exakt fastställa vad den sammanlagda summan, skadestånd plus ränta, är i dag. Detta eftersom det inte går att veta hur mycket respektive har betalat av varje enskilt skadestånd. Det vore en alltför stor gissningslek att bedöma den totala summan i dag, flera år efter att skadestånden utdömdes.

Det jag kan konstatera är att på ett skadestånd på 15 000 kr är den årliga räntan 1 200 kr (15 000 x 0,08). Totalt på alla skadestånd är det således 45 600 kr ränta per år (1 200 x 38). Räntan minskar i takt med att skadestånden betalas av, vilket än en gång gör det svårt att ange den totala summan i dag.

Jag kan även tipsa om Kronofogdens tjänst "Beräkna skuldräntan" där man enkelt kan beräkna skuldräntor där även hänsyn tas till ändringar av Riksbankens referensränta.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på nytt!

Med vänliga hälsningar,

Tim BjärtrosRådgivare
Hittade du inte det du sökte?