FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRänta30/11/2021

Ränta på skadestånd

Är det dagsränta på skadeståndet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i räntelagen för att besvara din fråga.

När det gäller ränta på skadestånd är det helt beroende på vad för sorts skadestånd det ter sig om. Utgångspunkten är att ifall skadeståndet är på grund av ett uppsåtligt brott så ska ränta betalas från och med den dagen då skadan uppkom (4 § femte stycket räntelagen).

I övriga fall betalas ränta för skadestånd dagen som infaller trettio dagar efter att borgenären framställt krav på ersättning och lagt fram den utredning som skäligen kan begäras (4 § tredje stycket räntelagen).

Räntesatsen

När det gäller räntesatsen bestäms den enligt 6 § räntelagen. Ränta för skadestånd beräknas för år och motsvarar referensräntan i 9 § räntelagen (som för detta året är 0) + 8 procentenheter. Alltså är räntan 8% och räknas antingen från och med den dagen skadan uppkom (om det var uppsåtligt) eller dagen som infaller trettio dagar efter att borgenären framställt krav på ersättning.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar AbdulrezaRådgivare