FrågaAVTALSRÄTTAvtal19/06/2017

Ränta på gammalt lån

Mina föräldrar lånade ut totalt 100 tkr till två av mina bröder till ett köp av en skogsfastighet på 80-talet. Ingen revers skrevs. Inget testamente är upprättat. De uppgav för mig och min syster att det var ett lån med ränta och inte en gåva. Ingen ränta har betalats. Mina föräldrar har nu sålt sin exklusiva båt och tänkte "dela ut" 800 tkr till oss barn (4 st) som gåva. Alltså 200 tkr var, men de vill nu också samtidigt reglera skulden från 80-talet. Jag tog Stibors historiska räntor och räknade fram ett dagsvärde på lånet från 80-talet. I runda slängar har värdet fyrdubblats. Hur ska denna gåva hanteras korrekt? 400 tkr + 800 tkr =1,2 mkr delat på 4 = 300 tkr? Eller 100 tkr + 800 tkr = 900 tkr delat på 4 = 225 tkr? (För mina föräldrar är detta rena grekiskan och vi kan inte förvänta oss ett genomtänkt svar.)

Om lånet inte regleras nu, vad händer den dag då våra föräldrar avlider?

Tack på förhand / Fredrika

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Först och främst måste det konstateras om pengarna som delats ut till dina bröder är ett lån eller en gåva. Enligt din beskrivning verkar det röra sig om ett lån men klassificeringen måste bedömas utifrån avtalet mellan dina föräldrar och dina bröder och inte utifrån vad dina föräldrar berättat för dig.

Finns det ingen ränta avtalad utgår ingen ränta. Även här är det avtalet mellan dina bröder och dina föräldrar som är avgörande för om ränta är avtalad eller inte. Kan dina föräldrar bevisa att ränta är avtalad blir nästa fråga hur stor räntesatsen ska vara. Inom civilrätten har parterna avtalsfrihet, vilket innebär att räntesatsen disponeras av parterna. Det kan därför vara vanskligt att ta in historisk ränta som måttstock för att avgöra hur stor en ränta bör ha varit, eftersom det står parterna fritt att tillämpa en helt annan räntesats. Avtal ska dessutom tolkas utifrån när de ingicks. Finns det inget i avtalet mellan dina föräldrar och dina bröder som tyder på att ränta ska utgå med hänsyn till historisk räntesats eller dylikt är det således svårt att se att dina föräldrar skulle kunna kräva ut en ränta motsvarande en historisk ränta. Jag skulle därför rekommendera att använda den andra uträkningen, dvs att samtliga barn får 225 000 och dina bröders lån räknas av mot det belopp de erhåller.

Centralt är således att tolka avtalet mellan dina bröder och dina föräldrar. Om dina föräldrar avlider kan dödsboet kräva tillbaka lånet från dina bröder. Ett annat alternativ är att se lånen som en gåva. Gåvor till bröstarvingar presumeras vara förskott på arv enligt 6:1 st 1 ärvdabalken. För att få ut ränta gäller samma sak som förut; avtalet måste tolkas. Om avtalet är muntligt kan det vara svårare att utröna dess innehåll om den ena parten inte längre kan vittna om vad som avtalades.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”