Ränta på fordran

2016-05-30 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Hur mycket ränta kan jag yrka på en fordran på en person som har en skuld till mig som ansökt om skuldsanering
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline!

Vanliga penningfordringar regleras i räntelangen, §1.

Jag utgår ifrån att ni i inte avtalat kring räntan vad gäller fordringen

Huvudregeln enligt 2 § räntelagen är att ränta enbart utgår efter förfallodagen av fordran (dröjsmålsränta). 3 § berör fall då fordrans förfallodag är avtalad i förtid. Om det t.ex. framgår i avtalet att skulden ska betalas den 25:e utgår alltså ränta på tiden därefter fram tills att betalning sker, enligt 6 §. I annat fall utgår ränta 30 dagar från att du avsänt ett krav på betalning (som anger att ränta kommer utgå vid underlåtenhet att betala) - 4 §. Enligt 6 § beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Referensräntan fastställs varje halvår genom beslut av riksbanken. Tabell över referensräntan över tiden hittar du http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 .


Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta.


En enkel modell för att räkna ut ränta enligt 6 § räntelagen finns på kronofogdens hemsida http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h

Sammanfattningsvis har du rätt till ränta enligt 6 § räntelag.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (91)
2021-01-31 Dröjsmålsränta
2021-01-30 Försenad återbetalning vid inställt flyg
2020-12-28 Har jag rätt till dröjsmålsränta? Vart vänder jag mig om jag inte får tillbaka pengar för en avbruten transaktion?
2020-11-10 Får ett företag ta ut dröjsmålsränta utan ett framställt betalningskrav?

Alla besvarade frågor (89960)