Ränta på arv

2020-11-30 i Arvsskifte
FRÅGA
Min fråga vart lite otydlid . Fick besked 2016 om min farFått besken nu 25/11 att jag har arvsrätt efter min far från Förvaltningsrätten.Dog 2011 . Har jag rätt till ränta på dom åren ??
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kommer att utgå ifrån att du undrar vilket värde du får ut av arvet med tanke på att det har gått ett antal år och att du därför undrar om får kompensation för detta. När frågor om arv besvaras så använder man sig av ärvdabalken, ÄB.

Bröstarvingar

Som bröstarvinge till din far så ärver du honom (2 kap. 1 § ÄB). Om din far hade andra bröstarvingar så kommer ni att dela lika på arvet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Laglott

Du har alltid rätt till din laglott som bröstarvinge och laglotten är halva din arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Det betyder att allt du har rätt att kräva enligt lagen är din laglott, så om din far ex genom testamente har testamenterat bort delar av sin kvarlåtenskap så är det ok till den grad det inte påverkar din laglott.

Beräkning

När man räknar ut hur mycket man får av kvarlåtenskapen så är det i andelar i inte i pengar. Det är när den avlidnes hela kvarlåtenskap har bestämts som du får reda på hur mycket pengar du har rätt till. Eftersom man inte har rätt till en viss summa utan bara sin andel så ser man inte på arv som en rätt till pengar där ränta aktualiseras.

Det finns inga bestämmelser som reglerar rätt till ränta på arv som man får ut senare när förseningen beror på ex ett arvsrättsbeslut som det är för dig. Vad du har rätt till är din arvslott men du kan alltså inte kräva att få ut ränta. Ska du ärva ex ett hus så kan värdet ha gått upp eller ner men det är inget som beaktas.

Sammanfattning

Du har rätt att kräva ut ditt arv men kan inte kräva ränta med stöd i lag.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (688)
2022-01-25 Hur påverkas bröstarvingars arvslott vid överlåtelse av egendom till andra?
2022-01-23 Förklaring av äktenskapsförord, lagstadgad arvsrätt mellan makar och vem som är arvtagare
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv

Alla besvarade frågor (98704)