Ränta mellan enkla bolag då inget har avtalats

2016-06-16 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Jag, från mitt enskilda bolag, har en fordran på ca 11.000 på ett annat enskild bolag från 2011.Harmuntligt påmint om betalning med utan resultat. Inget har avtalats om ränta. Kan jag begära ränta på beloppet fram till betalning görs?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga regleras i räntelagen. Lagen är dispositiv vilket innebär att den bara tillämpas då inget annat har avtalats. Då ditt bolag och det andra bolaget inte har avtalat något om ränta är räntelagen alltså tillämplig i ditt fall.

Enligt räntelagen har du rätt till dröjsmålsränta på din fordran. Enligt 4 § 2 st. räntelagen behöver du inte heller meddela det andra bolaget om att underlåtenhet att betala medför en skyldighet att betala ränta (detta eftersom jag utgår ifrån att ditt bolags fordran har en bakgrund i näringsverksamhet).

Det är dock viktigt att framställa ett krav om betalning av fordran, det är från den tiden som du har rätt till ränta. Därför är det viktigt för dig att kunna bevisa att kravet har framställts, vilket kan vara svårt då du endast har påmint det andra bolaget muntligen. Det är säkrast för dig att även framställa ett skriftligt krav.

Beräkningen av räntan finner du i 6 § räntelagen. Dröjsmålsräntan beräknas efter den gällande referensräntan plus 8 procentenheter.

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?