Rangordning av rättskällor

FRÅGA
Hur rangordnar man dessa rättskällor i fallande ordning? Vilka rättskällor är bindande/icke bindande och hur löses krockar?- Prop. 2017/18:235- Regeringsformens 2 kap 12§ - Förordningen (1993;1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade - HFD 2018 ref.9 - En artikel i förvaltningsrättslig tidskrift - Förvaltningslagen (2017:900)- Lag (1993;387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regeringsformen är grundlag och rangordnas högst. Därefter kommer förvaltningslagen (2017:900) och Lag (1993;387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eftersom att det är lagar, rangordningen dem emellan görs genom vilken lag som har den mest "detaljerade" bestämmelsen som är tillämplig på ifrågavarande situation, vilket är en allmän prioritetsregel, s.k. lex specialis. Rangordningen har att göra med hur författningen skapas, det krävs två riksdagsbeslut med mellanliggande val för att ändra grundlagen och lagar stiftas genom riksdagsbeslut i plenum och genomgår dessförinnan ett antal instanser. Det framgår av RF 1 kap 1 § 3 st. "den offentliga makten utövas under lagarna". Förordningen (1993;1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade är, som du hör till namnet, en förordning och utges av regeringen genom bemyndigande i lag eller genom delegerad normgivningsmakt från riksdagen, men den har även viss egen normigvningsmakt. Riksdagen kan också ge regeringen möjlighet att i sin tur delegera viss normgivningsmakt vidare till myndigheter som kan besluta om föreskrifter.

Vidare används propositioner, som är förarbeten till lagar, som vägledning vid tillämpning av lagen. Av dessa framgår ändamålet bakom lagens tillkomst och vad som är menat att uppnås med bestämmelsen och eventuella skyddsvärda ändamål som ska beaktas. Dessa använder domstolen vid tolkning av rättskällorna.
Rättsfallet ifrån HFD är ett s.k. prejudikat, där domstolen har tillämpat aktuella bestämmelser i målet i fråga på ett vägledande sätt. Det görs när ett fall uppkommit där tillämpningsområdet av bestämmelsen eller tolkningen av denna är oviss i den uppkomna situationen. Dessa avgörande är ledande för framtida fall och ska följas av underinstanserna.

Artikeln i förvaltningsrättslig tidskrift är inte bindande till sin karaktär men kan ge viss vägledning gällande tillämpning.

Krockar löses genom att den rättskälla med högst rangordning ges företräde framför en lägre.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, tveka inte att höra av dig om du har några fler funderingar.

Greta Ekblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (590)
2019-08-24 Lämna provanställning - 45 dagars avstängning
2019-08-15 Finns det en lag som kräver att man kan försörja sig själv?
2019-08-08 Konsekvenser av att bli omhändertagen enligt LOB
2019-08-04 Hur får jag palmolja att bli förbjuden?

Alla besvarade frågor (72228)