Räknas vi som sambor även andra gången, och har jag rätt till del av huset?

FRÅGA
Hej Jag och min sambo har bott ihop i 16 år har två barn som är 15 och 11 år gamla.Han äger huset som införskaffades för gemensam bruk.För ett och halv år sedan upphörde vårt samboförhållande och vi skrev på bodelning där vi skrev att han ska fortsätta vara ägare till huset och jag krävde ingenting från huset.När bodelningen skrevs så bodde jag i huset med honom fortvarande.Sedan efter bråk slängde han ut mig och barnen.Efter att vi har varit separerade i tre månader flyttade vi ihop igen i huset som vi har bott alltid.Vi har nu bott i ett och lalv år i ett samboförhållande men är på väg att separera igen.Min fråga är har vi varit sambos i lagens mening efter att vi har flyttat ihop på nytt?Och har jag rätt till bodelning igen eftersom jag inte krävde min del av huset vid första bodelningen(på grund av olika skäll)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om ert förhållande kan ses som samboförhållande även andra gången ni bodde tillsammans och om du har rätt till del av huset när ni separerar.

Gällande rätt

Sambo är man om man stadigvarande bor tillsammans med en annan i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, 1 § sambolagen.

Enligt 3 § sambolagen utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning.

8 § sambolagen stadgar att när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning på begäran av någon av samborna. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde.

Vad som gäller för dig

Eftersom du och din före detta sambo har bott tillsammans i 1,5 år igen anses det vara stadigvarande, ni var alltså sambor även denna gång.

Ni skrev förra gången ni separerade att mannen skulle stå som ägare på huset. Det skulle kunna innebära att huset inte anses vara köpt för gemensam användning längre. Men då ni ursprungligen faktiskt köpte det för att använda det tillsammans och ni var separerade en så kort tid, lär det snarare vara så att huset fortfarande räknas som att det köptes för er båda.

Sammanfattning

Det verkar alltså som att du har full rätt att begära hälften av värdet av huset i den nya bodelningen, eftersom ni var sambor även andra gången och att huset bör räknas som köpt för gemensamt bruk. Men om du skulle behöva ytterligare hjälp som kan svara på frågan mer specifikt i just ditt fall kan du anlita Familjens jurist, här http://lawline.se/boka.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2724)
2020-09-18 Sambor med gemensamt barn - kan barnet kräva hälften av den gemensamt ägda bostadsrätten?
2020-09-18 Hur mycket har en efterlevande sambo rätt att få ut vid bodelning?
2020-09-16 Vad kan kostnaden för att köpa ut någon från gemensam bostad bli och hur går det till?
2020-09-15 Sambolagen

Alla besvarade frågor (84145)