Räknas systerns gåva från föräldrarna som förskott på arv?

2016-03-28 i Förskott på arv
FRÅGA
Mina föräldrar har till min syster gett 50 % av släktgården som är relativt stor även i värde för några år sen som gåva. Resterande 50 % står kvar på mina föräldrar. Min syster har sen utvecklat och belånat denna rejält men också höjt värdet. Inget gåvobrev finns med någon speciellt avsikt (tror jag). Detta måste väl vara att anse som förskott på arv? Jag har inte fått någonting och min syster har inte betalt något för gården och vid gåvotillfället var gården värd ett antal miljoner. När vi sedermera kommer ärva våra föräldrar hur räknas detta? Och hur värderar man detta? Som jag tolkar det så räknas förskott på arv under hela arvgivarens livstid. Är det någon skillnad i detta fallet om den ena föräldern avlider först?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om din systers del av era föräldrars gård kan ses som förskott på arv, om det i så fall kan avräknas på arvet, samt om det spelar någon roll om den ena föräldern dör före den andra.


Gällande rätt

Enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) ska vad arvlåtaren under sin livstid har gett en bröstarvinge avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits. Är det en make som av sitt giftorättsgods gett förskott på arv till en bröstarvinge som är makarnas gemensamma, ska avräkning för detta göras på arvet när den första maken avlider. Om detta arv inte räcker till, ska resten avräknas på arvet efter den andra maken.

Sedvanliga gåvor ska aldrig avräknas från bröstarvinges arv om värdet på gåvorna inte står i missförhållande till givarens villkor, 6 kap 2 § ÄB.

Avräkningen av förskottet ska göras enligt det värde egendomen hade vid mottagandet, 6 kap. 3 § ÄB.

Enligt 7 kap. 1 § ÄB utgör hälften av den arvslott, som tillkommer bröstarvinge, hans laglott. 7 kap. 2 § ÄB stadgar att bröstarvingar är pliktiga att från sin laglott avräkna vad de mottagit i förskott av arvet och vad de mottagit genom testamente.

För att få ut sin laglott måste bröstarvingen inom sex månader efter det att hen delgivits testamentet påkalla jämkning av testamentet, 7 kap 3 § ÄB.

I 7 kap 4 § ÄB står att om arvlåtaren under sin livstid har gett bort egendom under sådana omständigheter att gåvan till syftet är att likställa med testamente, ska vad som gäller om testamente gälla det. Vid beräkning av laglotten ska värdet av den bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen.


Vad som gäller för dig

Släktgården som din syster fått hälften av är inte en sedvanlig gåva utan ska, precis som du tror, räknas som förskott på arv. Det är sådant som dina föräldrar gett bort under sin livstid som räknas som förskott på arv. I normala fall ska sådant förskott därmed räknas av från systerns arv. Detta gäller om inte annat har föreskrivits. Enligt dig verkar varken gåvobrev eller testamente ha upprättats när hon fick delen av gården. Om det är så ska avräkning av förskottet ske och det ska göras efter vilket värde gården hade när hon fick sin halva. Då räknas värdet på din systers del av gården av från hennes del av arvet så att hon i slutändan inte ska få mer än du, eller om gården är värd väldigt mycket, inte orimligt mycket mer än du.

Det är när den första av era föräldrar dör som avräkningen ska ske eftersom arvet efter denna förälder ska delas upp då. Som jag förstår det har systern fått gåvan av båda era föräldrar så då kan avräkningen ske på lite olika sätt när den ena föräldern dör. Antingen kan man se det som att förskottet getts till hälften från varje förälder, så att halva beloppet avräknas på arvet efter den först avlidne och den andra hälften på arvet efter den sist avlidne. Eller också kan hela förskottet räknas av från det första arvet så långt det går, och om det inte skulle räcka så dras resten av när den andra föräldern dör.

Om det dock skulle vara så att det finns ett testamente trots allt, eller att gården kan anses vara en gåva som kan likställas med testamente, har du i alla fall rätt till åtminstone till din laglott. Det är hälften av den arvslott du skulle fått. Och för att få ut den måste du jämka testamentet inom 6 månader efter att du delgivits det efter din/dina förälders/föräldrars dött.


Sammanfattning

Oavsett om det är hela din arvslott eller bara laglotten du ska få ärva efter dina föräldrar ska din systers del av gården räknas av vid arvsberäkningen. Om den skulle getts bort genom testamente eller på liknande sätt behöver du efter din första förälders bortgång jämka testamentet. Då omständigheterna är lite oklara kanske du skulle behöva ytterligare hjälp. Du kan till exempel ställa en expressfråga, här http://lawline.se/ask_a_question/express, eller anlita Familjens jurist, här http://lawline.se/boka.

Hoppas att det var svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor får du gärna höra av dig igen på sanna.wetterin@lawline.se

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll