Räknas sambos studiemedel in vid beräkning av försörjningsstöd

Hej. Jag och min sambo har ett dilemma. Min sambo har inte arbetat på ca 10 månader. Han har aktivitetsstöd för tillfället men det är oklart när det försvinner. Tanken blir då att han för söka om försörjningsstöd hos socialtjänsten senare. Läste däremot att dem kan komma att tvinga mig att försörja sambon om ekonomin råder. Jag själv är heltidsstudent med studielån och jobbar ca 4 dagar i månaden. Kan dem komma att tvinga mig att försörja sambon även om jag lever på studielån?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om försörjningsstöd finns framförallt i socialtjänstlagen (SoL) och det är hit jag kommer att hänvisa mina svar.

Den som inte kan tillgodose sina behov själv eller på annat sätt har rätt till försörjningsstöd (4 kap. 1 § SoL). Med uttrycket "på annat sätt" räknas sambo med. Man tar hänsyn till sambons ekonomiska situation redan från första dagen ni anses vara sambos (RÅ 1995:48). Ni anses vara sambos när ni bor tillsammans i ett parförhållande (1 § sambolagen). Därmed kommer man ta hänsyn även till din ekonomiska situation när man bedömer huruvida din sambo har rätt till försörjningsstöd eller inte. Om du har besparade pengar så ska dessa användas innan försörjningsstöd kan fås, även om dessa besparingar hänför sig från studiemedel (HFD 2017 ref. 26).

När socialstyrelsen räknar ut om man har rätt till försörjningsstöd tar de alltså hänsyn till hela hushållets inkomster. Försörjningsstödet finns till för att alla ska uppnå "skälig levnadsnivå" (4 kap. 1 § 4 st. SoL). Vad som är skälig levnadsnivå avgörs utifrån en riksnorm. Kan ni uppnå skälig levnadsnivå utan försörjningsstöd så kommer din sambo inte ha rätt till stöd. Kan ni inte uppnå skälig levnadsnivå kommer din sambo ha rätt till försörjningsstöd. När man räknar ut detta är min bedömning av lagen att man även kommer räkna med de studiemedel du erhåller.

Du kan göra en provberäkning på om din sambo har rätt till försörjningsstöd på socialstyrelsens hemsida här.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och att er situation löser sig. Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här, eller ringa oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000