FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal16/06/2019

Räknas sambons bostadsrätt som samboegendom?

Hej!

Jag behöver lite hjälp, jag börjar med att berätta lite bakgrund.

Jag bor just nu ihop med en man i hans lägenhet, vi har två gemensamma barn. Lägenheten är en bostadsrätt och den är helt och hållet hans. Han ägde den innan vi gick in i ett förhållande. Jag har bott med honom i lägenheten sedan februari 2015. Saken är den att vi nu ska separera. Jag har ett förstahandskontrakt på en hyresrättslägenhet. Denna lägenhet är endast på 27 kvm. Men jag har gått med på att flytta till denna tillfälligt med barnen. Hyresrätten har jag haft och varit skriven i under större delen av förhållandet. (Med undtag för en ettårsperiod då jag hyrde ut den i andra hand. Då var jag skriven i bostadsrätten). Vi avser ha delad vårdnad för barnen som det ser ut nu.

Jag undrar nu vad jag har för rättigheter, ingår bostadsrätten i sambolagen även om jag ej varit skriven där hela tiden och att han ägde lägenheten innan vi gick in i ett förhållande?

Dessutom säger han nu att jag måste vara utflyttad och klar senast 15/7, alltså om exakt fyra veckor från dagens datum. Om jag inte är det så säger han att han ska kasta ut mina saker på gatan. Har han rätt att kräva det? Jag hade ändå tänkt flytta ut den veckan men jag kommer inte ha möjlighet att vara klar redan på måndagen men det struntar han i.

Tacksam för skyndsamt svar!

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Det är en tråkig situation du hamnat i, men otroligt smart att du haft din hyreslägenhet som en säkerhet!

Samboegendom om bostaden skaffats för gemensamt bruk

Som jag förstått det är hans lägenhet inte anskaffad för er gemensamma användning, därför kan bostadsrätten inte bli föremål för bodelning då den inte räknas som samboegendom enligt sambolagen 3 §. När en sambo äger en fastighet/bostadsrätt/hyresrätt sedan innan samboskapet började, är det denne som bestämmer över sin bostad och har därför rätt att be den andra flytta ut när denne vill. Att man är skriven i bostaden spelar ingen roll, utan en bostad räknas som samboegendom endast om den skaffades för gemensamt bruk- vem som köpt den eller vem som står på kontraktet spelar inte heller någon roll, se 5 §. I erat fall hör inte bostadsrätten till samboegendomen, då den som sagt inte skaffats för gemensamt bruk.

Övertag av sambons bostadsrätt/hyresrätt

Det finns dock en regel i sambolagen som kan rädda dig och det är 22 §. 22 § säger att om den ena sambon innehar den gemensamma bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt och egendomen inte utgör samboegendom, har den andra sambon rätt att övertag den när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och det med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Du är alltså den andra sambon och du kan överta din sambos bostadsrätt om det anses att du behöver den bäst. Med tanke på att ni har barn ihop krävs det inte synnerliga skäl, men det skulle behövas göra en skälighetsprövning där man beaktar alla olika omständigheter som kan tala för - eller emot ett sådant övertagande. Kom ihåg att 22 § endast kan tillämpas om samboförhållandet varat i minst tre år för att efterlevande sambo ska kunna överta lägenheten, vilket erat samboskap har. Dessutom gäller 22 § aldrig fastigheter. 22 § går heller inte att avtala bort i exempelvis ett samboavtal, regeln är alltså en tvingande skyddsregel.

Sammanfattningsvis är bostadsrätten inte samboegendom och därför kan ni inte dela på den ekonomiskt. Men ni har gemensamma barn och därför kan en skälighetsprövning göras avseende vem av er som har bäst till bostadsrätten. Det enklaste vore om du och din sambo kommer överens om ett passande utflyttningsdatum för er båda, så slipper ni krångel hos domstol, och att du som jag förstått det inte är intresserad av att bo kvar där.

Inför framtiden vill jag rekommendera dig att aldrig flytta in i någons bostad utan att se till att du äger en del av den först, för att inte förlora ekonomiskt på det men även för trygghetens skull. Det finns möjlighet för sambos att överlåta bostad till sin partner antingen genom att den andre köper in sig i bostaden eller får ett gåvobrev för andel av bostaden. I och med att sambos inte ärver varandra kan jag även starkt rekommendera att upprätta ett testamente, för att skydda varandra och barnen vid eventuellt dödsfall.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare frågor!

Lycka till!

Med vänlig hälsning,Natasha FathifardRådgivare
Hittade du inte det du sökte?