FrågaFAMILJERÄTTGod man14/09/2020

Räknas sambo som anhörig till person med förvaltare?

Hej! Har lite funderingar kring anhöriga och närmast anhöriga. Räknas sambo som anhörig åt en person som har förvaltare, eller räknas endast dennes föräldrar som närmast anhöriga? Räknas maka som närmast anhörig till en person med förvaltare, framför föräldrarna, eller blir både maka och föräldrar närmast anhöriga till person med förvaltare? I dagsläget är jag endast sambo, men vi ska inom kort ingå äktenskap med varandra, då kommer jag enligt lagen att bli närmast anhörig till min sambo o blivande man, han har förvaltare. Räknas jag i nuläget även som anhörig till min sambo? Eller kan förvaltaren tillsammans med dom föräldrarna, besluta att även om jag o min sambo gifter oss, så blir föräldrarna fortsättningsvis närmast anhöriga eller är det något han kan välja själv vilka han vill ska vara närmast anhöriga åt honom?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är alltså om sambo räknas som anhörig till en person som står under förvaltarskap. Det går inte att i lagtexten hitta ett exakt svar på din fråga, men vissa regler kan ändå vara vägledande i hur din fråga kan besvaras.

För det första finns det en uppräkning av vilka personer som har rätt att göra en ansökan om förvaltarskap åt en annan person (11 kap. 15 § föräldrabalken). Dessa personer är: make/maka, sambo och närmaste släktingar. Det är alltså möjligt för en sambo att göra en ansökan. Under ärendets gång ska domstolen även inhämta yttrande från t.ex. sambo (11 kap. 16 § föräldrabalken). Detta visar tydligt att en sambo har en framträdande roll under själva förordnandeprocessen och att en sambo därmed är att se som en anhörig.

Vidare finns en uppräkning av anhöriga som i tur och ordning har behörighet att i vissa speciella fall handla på en annan persons vägnar. I den uppräkningen återfinns make och sambo som den person som i första hand har denna behörighet (17 kap. 1 § och 17 kap. 2 § föräldrabalken). Detta gäller dock inte i de frågor där personen företräds av en förvaltare (17 kap. 3 § föräldrabalken). Man kan dock se det som ännu ett tecken på att sambo räknas som anhörig enligt föräldrabalkens regler.

Du som sambo är alltså att se som anhörig i lagens mening. Även föräldrarna kan ses som anhöriga men det är i första hand make/maka och sambo som har den rollen.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi ÖstlingRådgivare
Hittade du inte det du sökte?