FrågaOFFENTLIG RÄTTOffentlighetsprincipen12/04/2022

Räknas räkenskaperna och budget för en kommunal skola som offentlig handling?

Hej,

räknas räkenskaperna och budget för en kommunal skola som offentlig handling? Har jag rätt att taga del av denna information?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Bestämmelser om handlingsoffentlighet finns i framförallt Tryckfrihetsförordningen samt Offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen och innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen) Vidare är handlingen allmän, om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos den myndigheten (2 kap. 4 § Tryckfrihetsförordningen).

För att besvara din fråga, är alltså huvudregeln att allmänna handlingar är offentliga så länge de inte omfattas av sekretess (se 2 kap. 2 § Tryckfrihetsförordningen). En kommunal skola räknas som en myndighet, vilket betyder att de också omfattas av offentlighetsprincipen. Med det sagt finns inga hinder för dig att begära ut en skolas budget så länge den är färdigbehandlad, dvs. fastslagen. Du kan antingen begära ut handlingarna från själva skolan eller hos kommunen själv. Vanligtvis är det kostnadsfritt att begära ut handlingarna, men en avgift för att framställa dessa dokument kan förekomma om det exempelvis rör sig om ett stort antal sidor.

Jag hoppas på att mitt svar är till hjälp! Har du vidare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss!

Mvh,

Samah SulaimanRådgivare