FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom08/09/2020

Räknas pengar från försäljning av enskild egendom också som enskild egendom?

Hej, min man säljer sommarbostad som är hans enskilda egendom genom arv. Den vinst han gör på försäljningen är det fortfarande hans enskilda egendom eller blir det giftogodsrätt? Vi har båda varit gifta tidigare och har barn på varsitt håll.

Gunilla

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om de pengar som din man tjänar på en eventuell försäljning av sin enskilda egendom kommer att utgöra enskild egendom eller giftorättsgods. Reglerna om makars egendomsförhållanden finns i äktenskapsbalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Enskild egendom och egendom som trätt i dess ställe

Makars egendom kan utgöra antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Den huvudsakliga skillnaden mellan de båda egendomstyperna är att enskild egendom är undantagen från en eventuell bodelning medan giftorättsgods ska ingå och delas lika mellan makarna (10 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Huvudregeln enligt äktenskapsbalken är att makars egendom utgör giftorättsgods i den mån den inte är enskild (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Enligt äktenskapsbalken utgörs enskild egendom bland annat av egendom som en make har erhållit genom testamente eller arv med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § 3 och 4 punkterna äktenskapsbalken). Därtill gäller att egendom som träder i enskild egendoms ställe även den utgör enskild egendom (7 kap. 2 § 6 punkten äktenskapsbalken). Sådan egendom kan exempelvis utgöras av pengar från försäljning av enskild egendom. Detta gäller dock endast så länge inget annat har föreskrivits genom den rättshandling som gjorde egendomen enskild. Ett exempel på en sådan situation skulle kunna vara att det uttryckligen står i ett testamente att egendom som trätt i den ärvda egendomens ställe inte ska vara enskild.

Vad som gäller i ditt fall

I ditt fall innebär detta att pengarna från försäljningen av din mans sommarbostad (som alltså träder i dess ställe) kommer att utgöra hans enskilda egendom. Observera dock att detta endast är fallet om inget annat har föreskrivits i den rättshandling som gjorde sommarbostaden till din mans enskilda egendom. Avslutningsvis kan det också vara värt att poängtera att Högsta domstolen har bedömt att pengar från försäljning av enskild egendom bör hållas åtskild från gemensamma medel annars riskerar den att förlora sin karaktär som enskild egendom (NJA 1992 s. 773). Detta innebär exempelvis att pengar från försäljning av enskild egendom inte bör placeras på ett för makar gemensamt konto.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende kan du boka en tid med vår juristbyrå eller kontakta oss på telefon för mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Vänligen,
Joakim StrömbladhRådgivare
Hittade du inte det du sökte?