Räknas pengagåvor som minskande av egendom?

Jag har förstått att man kan ge gåvor utan att det räknas som förskott på arvet, om man då upprättar ett gåvobrev där det framgår. Min fråga är dock, gäller även pengar som gåvor? Jag har precis förlorat min man och bouppteckningen är klar. Dock kommer min mans flicka få ut sista delen av laglotten när jag avlider. Jag ser hellre att så mycket som möjligt går till mina två andra barn (ett gemensamt). Därav frågan om jag får ge pengar som gåvor.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring arv och rätt till efterarv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Utgångspunkter

I mitt svar utgår jag från att din make hade en dotter som inte är er gemensamma och som inte fick ut hela sitt arv från sin far när han avled. Dottern har därför istället rätt att enligt lag få ut sin kvarvarande del av arvet i ett så kallat efterarv när du avlider. (3 kap. 2 § ÄB)

Vad innebär efterarvet?

När ett barn till en tidigare avliden make har rätt till ett efterarv innebär det att du som efterlevande maka endast ärvt med fri förfoganderätt. Det innebär att du inte ärver med fullt ägande utan med vissa inskränkningar. En sådan inskränkning är att du inte får minska din egendom på ett sätt som innebär en nackdel för efterarvingarna, alltså till nackdel för din mans dotter. (3 kap. 3 § ÄB). Har en minskning av egendomen skett till nackdel för en efteravinge ska efterarvingen bli kompenserad för minskningen.

Vad är att minska sin egendom till nackdel för efterarvingar?

Minskande av din egendom syftar på att minska det totala värdet av din egendom. Ett exempel är att ge bort gåvor av betydande värde. Detta innebär att alla former av gåvor inkluderas som ett minskande, även rena pengagåvor. För att det ska anses vara till nackdel för efterarvingarna behöver dock minskningen vara väsentlig. Av rättsfallet NJA 2013 s 736 framgår att en väsentlig minskning normalt är att efterlevande make minskar sin totala egendom med en fjärdedel.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000