Räknas pengagåva till barn som förskott på arv?

2021-04-22 i Efterarv
FRÅGA
Jag och min nu avlidne make upprättade ett inbördes testamente. Vi har 2 barn vardera, inga gemensamma. Min makes barn ärvde sina resp laglotter och jag resten med fri dispositionsrätt. Min makes 2 barn ärver således mig när jag avlider. Min fråga är, kan jag ge bort en större pengagåva till mina 2 barn eller räknas det som förskott på arv och minskar således deras del av arvet när jag avlider?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Vad innebär fri förfoganderätt?
När man erhåller arv med fri förfoganderätt är huvudregeln att man får använda pengarna som man vill, men det finns några begränsningar. En av dessa är att man inte får göra så att det sker en väsentlig minskning av egendomen, t.ex. genom att ge bort en gåva (3:3 ÄB). Om egendomens värde minskar med en stor summa kan efterarvingarna kräva ersättning för detta från den efterlevande maken som förfogat över arvet.

Det finns inget exakt belopp eller en viss procentsats som arvet ska ha minskat för att efterarvingarna ska ha rätt att kräva ersättning, men normalt sett ska egendomen ha minskat med i vart fall en fjärdedel. Om den efterlevande maken ger bort gåvor som uppgår till mer än en fjärdedel av arvet anses det förmodligen vara en väsentlig minskning som kan leda till ersättningsskyldighet till efterarvingarna.

När räknas en gåva som förskott på arv?
När ett barn får en gåva antas det vara ett förskott på arv, man brukar säga att det föreligger en presumtion för att gåvan är ett förskott på arvet (6:1 ÄB). Det finns ingen regel som anger vilket värde gåvan ska ha, men vardagliga gåvor av mindre värde anses inte utgöra förskott på arv (6:2 st 2 ÄB). Alla gåvor som inte är "vardagsgåvor" antas alltså vara ett förskott på arv.

Om mottagaren får en gåva som anses vara ett förskott på arvet kommer denne att få sitt framtida arv minskat med värdet på det givna förskottet (6:3 ÄB). Vill man undvika detta finns det möjlighet att upprätta ett s.k. gåvobrev där givaren kan skriva att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arvet. Isåfall kommer en avräkning från mottagarens arv inte att ske.

Sammanfattning
Eftersom du har arvet från din avlidne make med fri förfoganderätt och hans barn har rätt till efterarv när du avlider, får du inte ge bort gåvor som innebär att arvet minskar med mer än en fjärdedel. Om arvet minskar väsentligt kan hans barn kräva ersättning för detta. Gåvor som du ger till dina barn kommer antas vara förskott på arv vilket innebär att deras framtida arv kommer att minska med motsvarande värde. Om du inte vill att gåvorna ska utgöra förskott på arv, kan du upprätta ett gåvobrev som anger detta.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?