Räknas jag och min flickvän som sambos och vad gäller i så fall om jag skulle vilja sälja mitt hus?

Jag har köpt hus och står som ensam låntagare och ensam på lagfarten. Tjejen jag varit tillsammans med har skrivit sig på adressen och jag undrar nu vid ett eventuellt sälj om sambolagen skulle vara giltig. Jag har haft huset 1månad och hon skrev sig på adressen utan min vetskap samtidigt som mig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga att gälla vad som händer ifall du omfattas av sambolagen (SamboL) och skulle vilja sälja ditt hus. I lagen finns vissa inskränkningar i rätten att förfoga över det gemensamma hemmet som kan ge upphov till särskilda regler om du skulle vilja sälja ditt hus. Att omfattas av lagen kan dock också innebära särskilda regler i det fall att ett samboförhållande skulle upphöra. I det senare fallet finns t.ex. möjlighet för en av samborna att begära bodelning. 

I min framställning kommer jag att fokusera på det förstnämnda fallet, dvs. vad som händer ifall du vill sälja huset och ni enligt sambolagen anses ingå i ett samboförhållande, eftersom det är så jag framförallt tolkar din fråga. 

Först kommer jag att redogöra för hur sambos definieras, och därefter kommer jag att redogöra för vad det skulle innebära för er att omfattas av sambolagen i det fall att du vill sälja huset. 

Hur definieras sambos?

Sambolagen omfattar sambos. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). Det finns alltså ett krav på viss varaktighet. Om två personer har bott tillsammans i 6 månader är huvudregeln att kravet på att stadigvarande bo tillsammans är uppfyllt. Om två personer har bott tillsammans i mindre än 6 månader så kollar man istället på avsikten mellan parterna. Om personerna har haft för avsikt att bo tillsammans länge, och visat på detta genom att t.ex. göra bestående gemensamma investeringar och inköp, så kan kravet fortfarande vara uppfyllt. 

Något som också kan indikera samboskap är om personerna har samma folkbokföringsadress. Detta är dock inte ensamt avgörande, utan man gör fortfarande en sammanvägd bedömning. 

Eftersom du bara har haft huset i en månad så är det framförallt avsikten mellan er som skulle komma att avgöra ifall ni räknas som sambos, oavsett om ni är folkbokförda på samma adress eller inte.

Vad gäller enligt sambolagen om du skulle vilja sälja huset?

En sambo måste ibland ha den andra sambons samtycke för att avhända sig eller hyra ut en bostad (23 § första stycket första punkten SamboL. ) Med avhända sig menas att sälja, byta eller ge bort bostaden. Det första fallet där samtycke krävs är ifall bostaden utgör samboegendom och det andra fallet är ifall den andra sambon kan ha rätt att överta bostaden. Övertagande av gemensam bostad kan i vissa fall bli relevant om ett samboförhållande upphör och den ena sambon t.ex. har barn och därför är i större behov av bostaden. Rätten till övertagande gäller dock bara hyresrätt och bostadsrätt, och alltså inte fast egendom (22 § SamboL). Detta blir därför inte relevant för dig. 

Det som då återstår att bedöma är ifall samtycke krävs på grund av att huset är samboegendom. Sambors gemensamma bostad utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning och den inte faller under något undantag (3 § SamboL). Ett sådant undantag skulle i ditt fall kunna föreligga ifall du t.ex. fick pengar i gåva eller arv med villkoret att pengarna skulle vara din enskilda egendom, och sedan köpte huset för dessa pengarna. Detta framgår dock inte av din fråga, varför jag tänker gå vidare i framställningen. 

Huset måste fortfarande vara er gemensamma bostad och ha förvärvats för gemensam användning. Med gemensam bostad avses bl.a. fast egendom som samborna eller någon av dem äger om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § SamboL). Med andra ord ska det röra sig om ett hus som huvudsakligen är avsett för att ni gemensamt ska bo i det, och huset måste dessutom ha förvärvats för gemensam användning. Avsikten att gemensamt bo i huset ska alltså inte bara finnas nu, men den ska även ha funnits vid köpet av huset, vilket innebär att du måste ha köpt huset för att ni gemensamt ska kunna bo i det.

Sammanfattning

För att du ska behöva din flickväns samtycke innan du säljer huset så måste ni alltså dels definieras som sambos enligt sambolagen, dels ha huset som gemensam bostad och dels så måste du ha haft för avsikt att huset skulle vara er gemensamma bostad vid köpet av huset. Det är alltså ganska långtgående krav som ställs. Eftersom ni dessutom bara har bott tillsammans i en månad så saknas den varaktigheten som generellt krävs för att räknas som sambos. Det blir dock svårt för mig att göra en mer konkret bedömning eftersom jag inte har någon information om ert förhållande, och som framgått så är det eran avsikt med förhållandet som i slutändan blir avgörande för många av bedömningarna ovan.

Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret på din fråga och att du känner dig lite säkrare på rättsläget nu! Om du skulle få fler funderingar så går det självklart alltid bra att ställa en ny fråga. 

Hälsningar,

Aileen PotterRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning