Räknas gåvor in som inkomst av socialnämnden?

2018-10-07 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!Jag har försörjningsstöd å jag har fått 10 000 av en släkting som gåva. Min fråga är räknar soc det som en inkomst?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt till försörjningsstöd regleras i 4 kap Socialtjänstlagen (SOL). Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt (4 kap 1 § SOL).

De inkomster som inte ska beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd är hemmavarande barns inkomster av eget arbete, och hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år (se 4 kap 1 a § SOL). För den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska även 25 procent av inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd (se 4 kap 1 b § SOL).

Socialstyrelsens allmänna råd angående ekonomiskt bistånd framför att följande tillgångar inte bör påverka rätten till ekonomiskt bistånd:

• pensionsförsäkringar som inte kan återköpas

• bankmedel som inte går att ta ut på grund av villkor i ett gåvobrev eller testamente eller

• fast egendom som inte kan överlåtas på grund av en bestämmelse i ett gåvobrev eller testamente. (se här)

Socialnämnden gör en bedömning av om den enskilde kan tillgodose behov genom egna tillgångar och nämnden bör endast beakta sådana tillgångar som den enskilde faktiskt kan förfoga över. De 10 000 kr du fått i gåva är tillgångar du kan förfoga över och som lätt kan realiseras. Huvudregeln blir att all insättning räknas som inkomst med vissa undantag som ovan nämnts. Det spelar alltså ingen roll att du erhållit pengarna som gåva (se exempelvis Kammarrätten i Jönköping, 2012-10-04, Mål nr 33-12). Gåvor är avslutningsvis skattefria enligt 8 kap 2 § Inkomstskattelagen.

För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

Vänligen

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (419)
2019-04-18 Finns det möjlighet att få ett beslut prövat efter att överklagandetiden gått ut?
2019-04-14 Varför kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?
2019-04-11 Möjlighet till ekonomisk stöd för studerande under 21 år
2019-04-09 ​Vad innebär begreppet faktiskt handlande?

Alla besvarade frågor (68021)