Räknas gåvor från syskon som förskott på arv?

Har en syster som är änka utan barn som nu vill ge mig sin bil som gåva. Kan denna gåva beröra ev arv om min syster avlider? Vi har även en bror.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att gå in i ärvdabalken(ÄB).

Syskon ärver efter föräldrar

Den legala arvsordningen listar i vilken ordning man ska ärva baserat på sitt släktskap. Först ärver den avlidnes barn, som i lagen kallas för bröstarvingar(ÄB 2:1). Du skriver att ditt syskon inte har något barn, det innebär att de som står näst på tur i arvsordningen är era föräldrar. Därefter är det du och din bror som ärver (ÄB 2:2).

Gåva till syskon räknas som utgångspunkt ej som förskott på arv

När det kommer till gåvor till sitt barn(bröstarvinge) så räknas gåvor som förskott på arv, om givaren inte uttryckligen berättar att gåvan inte ska anses vara ett förskott. Denna regel är motiverad utifrån att man utgår från att föräldrar vill ge sina barn lika mycket totalt sett. När det däremot kommer till övriga arvingar som ni syskon så finns inte denna presumtion. Det innebär att om det inte står uttryckligen att gåvan ska räknas som förskott, så räknas den inte som förskott på arvet(ÄB 6:1).

Sammanfattat svar

Gåvan kan endast beröra eventuellt arv ifall er syster uttryckligen säger att den ska räknas som ett förskott på arvet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Daniel SandströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”