Räknas gåva till svärdotter som förskott på arv?

Ifall jag ger som gåva min fastighet till min sons sambo; räknas detta som förskott på arv? Har det någon betydelse ifall de är gifta och jag ger fastigheten till hans fru?

Lawline svarar

Hej!

Först och främst varmt tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Din fråga är av arvsrättslig karaktär, vilket aktualiserar bestämmelser i framförallt ärvdabalken (som hädanefter benämns ÄB). Mitt svar är medvetet kortfattat och allmänt formulerat. Om du önskar få någonting mer specifikt utrett är du välkommen att skriva en kommentar och efterfråga detta.

Bröstarvingars partners, vare sig de är gifta eller sambos, omfattas inte av någon arvsklass i svensk rätt. Då svärsöner och svärdöttrar, under förutsättning att de inte blivit omämnda i ett testamente, inte kan ärva med stöd av ÄB så omfattas de heller inte av reglerna om förskott på arv. Du kan således skänka fastigheten till din sons sambo utan någon annan arvsrättslig konsekvens än att din förmögenhet minskar (vilket kanske inte är så populärt i dina arvingars ögon).

Om din son och svärdotter gifter sig så kommer den bortskänkta fastigheten som utgångspunkt att ingå i din svärdotters giftorättsgods. Väljer de att senare gå skilda vägar så sker en likadelning av giftorättsgodset, vilket förenklat uttryckt medför att din son får halva fastigheten. Det är dock möjligt att ge en gåva med villkor att den ska utgöra mottagarens enskilda egendom. Gåvan ingår då inte vid en eventuell framtida bodelning.

Hoppas du finner svaret klargörande!

Marcus BäckströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning