Räknas gåva till sambo som förskott på arv?

Hej,

Jag har en fråga om arvsrätt och gåva av fastighet. Min pappa som nu är pensionär skiljde sig för många år sedan, då jag var barn. Han bodde kvar i huset och min mamma flyttade ut. Jag och min bror bodde växelvis hos mamma och pappa. Efter några år träffade pappa en ny kvinna som flyttade in i huset och efter ytterligare ett par år dom ett barn. Ca 10 efter att pappas nya kvinna flyttat in i huset skrev han över halva huset som en gåva till sin nya kvinna men valde att stå kvar på alla lån själv. Dom är sambo. Min pappa är äldre än sin sambo.

Min fråga är vad som gäller om min pappa skulle gå bort. Hur påverkar min pappas gåva av halva huset arvet? Kan gåvan räknas som ett arv i förtid till sambon och ska isåfall värdet på gåvan räknas från hennes tillgångar den dag hon går bort och då gå tillbaka till mig och min bror som arv från pappa? Vad gäller för de lån som han valde att stå kvar på? Ska halva värdet av lånen också räknas av hennes tillgångar?

MVH undrande särkullbarn

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsrätt vid samboskap?
Till skillnad från makar så har sambos ingen arvsrätt efter varandra vilket innebär att din pappas arv enligt lag kommer att gå till dig och din bror då barn tillhör den första arvsklassen och därmed har den första rätten till arv (2 kap. 1 § ärvdabalken). Denna lagregel gäller så länge det inte finns något testamente som anger annat. Eftersom sambos saknar arvsrätt enligt lag betraktas inte gåvan som ett förskott på arv.

Skulder vid dödsfall
När någon avlider så övertar dödsboet dennes tillgångar och skulder. Det är sedan tillgångarna i dödsboet som ska betala skulderna. Om skulderna inte kan täckas så kommer dessa att skrivas av. Detta innebär att hans sambo inte kommer att bli betalningsskyldig för lånen när han avlider.

Sammanfattning
Sambos har ingen arvsrätt vilket innebär att gåvan inte anses vara ett förskott på arv. En sambos arv går först till dennes barn. En efterlevande sambo kan erhålla en del av arvet om det finns ett testamente som anger detta. Den avlidnes skulder övertas av dödsboet och dessa betalas med dödsboets tillgångar, även om sambon ärver så kommer hon inte att behöva betala skulderna.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa LundqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning