Räknas gåva till barnbarn som förskott på arv?

Min mor skriver över en fastighet på min brors barn räknas det som ett förskott av arvet o något jag kan påtala vid min mors bortgång ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem är en bröstarvinge?
De som ärver först efter en arvlåtare och som befinner sig i första arvsklassen är bröstarvingar. Vad som rent konkret är en bröstarvinge avgörs av vem som lever. Om ett barn har dött är det barnbarnen som är bröstarvingar, enligt den s.k. istadarätten som innebär att barn träder i avliden förälders ställe (2 kap. 1 § ÄB).

När räknas en gåva som förskott på arv?
En gåva som en arvlåtare ger till en bröstarvinge under sin livstid presumeras utgöra förskott på dennes arv (6 kap. 1§ 1st ÄB). Detta under förutsättningen att inget annat föreskrivits eller att det annars utifrån omständigheterna får antas att gåvan inte var menad som ett förskott på arv. Denna reglering bottnar i en grundtanke om att föräldrar som ger en gåva till ett av sina barn förmodligen vill att alla barn ska ha lika mycket. Arvslotten för barnet som mottog gåvan ska därmed minskas med det givna förskottet.

Gåvor till andra arvingar än bröstarvingar presumeras inte vara förskott på arv. Dvs. så länge arvlåtarens barn fortfarande lever räknas alltså barnbarnen till "andra arvingar" enligt 6 kap. 1 § 1st ÄB och kommer inte vara skyldig att att avräkna vad denne mottagit som gåva. Observera däremot att arvlåtaren har möjlighet att föreskriva sin vilja i t.ex. ett gåvobrev om att gåvan ska utgöra förskott på arvet.

Din situation
I din fråga beskriver du att din mor har skrivit över en fastighet på din brors barn. Jag tolkar det som att din bror fortfarande är vid liv och han räknas därmed som den primära bröstarvingen. Detta betyder att gåvan inte kommer att räknas som ett förskott på arv, så vidare inte det föreskrivits i t.ex. ett gåvobrev från din mor om att gåvan till barnbarnet ska utgöra förskott på arv. Din bror är i sin tur inte heller skyldig att från sin arvslott avräkna vad hans barn fick som gåva.

Skulle din bror inte vara vid liv, har din brors barn trätt in som primär bröstarvinge och gåvan kommer därmed som huvudregel utgöra förskott på arv enligt ovan.

Hoppas detta gav svar på din fråga.
Tveka inte att höra av dig till Lawline igen vid fler funderingar.

Vänliga hälsningar,

Melina TrydegårdRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”