Räknas gåva till barn som förskott på arv?

Hej!

Min man och jag vill ge vår dotter en större summa pengar som hon behöver.

Hur gör vi för att sonen ska ha rätt till lika stor del när vi dör.

Är det förskott på arv? Eller en gåva?

Hur gör man med värdeändringen?

Ska man skriva ett särskilt dokument tillsammans?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv

Regleras i 6 kap. ärvdabalken och säger att en gåva till en bröstarvinge (arvlåtarnas arvingar) ska ses som förskott som arv om inte något annat specifikt framgår. Det finns alltså en presumtion om att gåvor till barn är förskott på arv om inte något annat specifikt framgår genom exempelvis ett gåvobrev som uttryckligen anger att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv.

På samma vis finns en presumtion om att det arvlåtare ger till annan arvinge är bröstarvinge inte är att anse som förskott på arv såvida inget annat framgår specifikt, exempelvis genom gåvobrev.

Vidare framgår av 6 kap. 3 § att avräkningen av förskott på arv sker utifrån egendomens värde vid mottagandet av gåvan. Värdeändringen anpassas därmed därefter.

Sammanfattningsvis då det framgår från er fråga som att ni vill skänka en gåva till eran bröstarvinge så finns redan en presumtion om att det är att anse som förskott på arv för hennes del. Inget dokument behöver därmed upprättas. Om ni däremot inte vill att det ska ses som förskott på arv behöver ni specifikt tydliggöra detta genom ett gåvobrev.

I och med att det är att anse som förskott på arv kommer vid eran bortgång det avräknas från er dotters arvslott. På så sätt får era andra barn rätt till en lika stor del. Det är värdet på gåvan vid gåvotillfället som räknas. Vidare Ifall gåvan senare visar sig överstiga summan för er dotters legala arvslott så blir hon inte återbetalningsskyldig till övriga arvingar, se 6 kap. 4 § .

Vänlig hälsning,

Linn NybergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”