FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv30/04/2015

Räknas gåva som förskott på arv?

Hej, jag har en fråga angående gåvor. Min mamma äger en stuga som hon vill ge till mig som gåva. Vi undrar om det är så att vid hennes bortgång kommer stugans värde att delas lika mellan mig och min bror. Kommer han att få halva stugans värde i pengar, det som jag redan fått genom att äga stugan, eller kan man skriva så att det blir så. Mamma vill att de ska bli rättvist fördelat. jag har inte möjlighet att lösa stugans halva värde idag. Vi undrar ochså om vi ska värdera stugan idag och om det blir de värdet som ska delas eller blir det den summa som stugan är värd vid mammas bortgång? Hoppas du förstår vår fundering! tacksam för hjälpen!

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Enligt Ärvdabalken 6 kap 1 § så räknas alla gåvor till bröstarvingar som förskott på arv om inte annat anges. Det innebär att förskottet sedan ska räknas av från den bröstarvingens del av arvet.

Så om din mamma ger dig fastigheten i gåva och inte i gåvobrevet anger att det inte ska ses som förskott på arv så kommer det att ses som ett förskott. Det innebär att när din mamma dör så kommer värdet på fastigheten vid gåvotillfället att räknas av som förskott, och situationen bli såsom ni önskar, att din bror då vid arvskiftet kompenseras så ni i slutänden fått lika mycket. (Detta under förutsättning att din mamma inte i gåvobrevet eller testamente anger att något annat ska gälla).

Vad gäller värdet så är det normalt vad fastigheten (gåvan) är värd vid gåvotillfället som ska användas, det framgår av Ärvdabalken 6 kap 3 §.

Om din mamma vill att din bror ska få ut en viss del av sitt arv (t ex halva fastighetens värde) i pengar och inte i annan egendom kan det vara bra att skriva det i ett testamente.

När det gäller gåva av fastighet är det viktigt att tänka på att lagen (se Jordabalken) ställer upp strikta formkrav på hur gåvobrevet ska upprättas för att det ska vara giltigt. Det är alltså en god ide att ta hjälp av en jurist eller t ex någon av de interaktiva avtalstjänster som finns online vid upprättandet av gåvobrevet. Din mamma kan även då få hjälp med att upprätta ett testamente om hon så önskar. Via Lawlines sponsor Familjens Jurist kan din mamma boka tid hos en jurist, eller så kan hon t ex använda de interaktiva mallar för gåvobrev och testamente som finns HÄR.

Hoppas att detta var svar på dina frågor!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare