Räknas fuktskador i hus som dolt fel?

2017-07-31 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej,Min bror köpte för snart tre år sedan hus (på platta), byggt av säljarna år 1976. De använde sig av en privat besiktningsman, en vän som länge arbetat med husbyggnation. Besiktningen skedde i december. Han undersökte fasad, alla inre utrymmen och även vindsutrymme. Inga fel hittades. Nu har de på grund av allergiska besvär och dålig lukt starka misstankar om mögel i sovrummet. Hur bör de gå tillväga? Kan detta räknas som ett dolt fel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Utifrån din beskrivning där det framgår att det rör sig om köp av fast egendom, vilken gör att jordabalken 4 kapitlet blir tillämpligt.

Köparens undersökningsplikt - vad kan åberopas som fel?
I 19 § jordabalken 4 kap. framgår att köpare har rätt att göra avdrag på köpeskillingen om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta samt att köparen har rätt till ersättning för skada på fastigheten.

I 19 § andra stycket framgår att det som fel inte får åberopas något som köparen borde upptäckt vid sådan undersökning som varit påkallad med hänsyn till:
Fastighetens skickDen normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheterOmständigheterna vid köpet

Köparens undersökningsplikt är långtgående, men att man som i ert fall, använt en besiktningsman är till er fördel.

Dolt fel?
Av 19 b § jordabalken 4 kap. framgår att en köpares fordra på grund utav fel i fastigheten preskriberas efter tio år från tillträdet. I ert fall har alltså inte preskription skett, och om skadan anses som ett dolt fel bör din bror därför ha rätt till avdrag på köpeskillingen enligt 19 §.

Räknas skadan som ett dolt fel?
Först och främst kan sägas att för att skadan ska räknas så som dolt fel krävs att denna ska ha funnits då köpet skedde.
Vid bedömningen av om skadan i ert fall ska falla inom ramen för dolda fel eller inte måste man även ta hänsyn till husets ålder samt branschpraxis då huset uppfördes. I vissa fall, t.ex. om ett hus är gammalt, kan man få räkna med en del skador som kan uppkomma med hänsyn till byggnadens ålder.
Även vad som var normalt för uppförande av byggnader då huset byggdes kan spela roll, till exempel om det är allmänt känt att hus byggda på platta ofta utsätts för mögelskador kan detta spela roll.

I förhållande till undersökningsplikten kan inte krävas att en köpare ska behöva riva upp golv eller väggar för att kontrollera fukt eller mögel, men däremot är viktigt att se till husets konstruktion.

Efter att undersökt lite kring hus byggt på platta verkar på relativt många sidor finnas information om hus byggda på platta runt samma tid som det din bror köpte. Anticimex uttrycker att "Platta på mark är en relativt enkel grundläggning med en betongkonstruktion på mark utan underliggande utrymme. Det är en vanlig byggkonstruktion under 1960-1980-talet men som visade sig ofta drabbas av fuktproblem", fuktskadorna kan därefter leda till mögel.

Slutsats
Min slutsats utifrån er situation och den information ni lämnat samt som går att finna kring vad som är allmänt känt om din brors typ av hus, är att detta utifrån undersökningsplikten, skulle göra att det rör sig om ett dolt fel. Men även om de nu aktuella skadorna inte kunnat upptäckas t.ex. genom lukt, kan de alltså varit påräkneliga med hänsyn till konstruktionen och åldern på huset.

Om skadorna är är att bedöma så som dolt fel har köpare rätt till ersättning från säljaren, men som sagt verkar det gå att finna en del information om fuktskador/mögel på den typ av hus din bror köpt. Om det skulle anses allmänt känt och påräkneligt att dessa typer av skador skulle uppstå kan det falla utanför ramen för dolda fel.

Jag skulle vilja säga att det bästa de kan göra är att undersöka skadorna, vända sig till försäkringsbolag och höra vad de säger, samt att de kan vända sig till säljaren och påvisa lagrum för dolt fel samt belägg för att det faller utanför undersökningsplikten.

Att vända sig till domstol kan bli mer kostsamt än lönsamt om skadorna inte bedöms som dolt fel utan något som köparen själv får stå för, de kan då även få stå för rättegångskostnader.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (462)
2021-07-26 Hur kan jag kräva prisavdrag från säljaren, då fastighetsköpet inte stämmer med köpeavtalet?
2021-07-13 Dolt fel i fastighet, kakel- och klinkerplattor lossnar?
2021-07-08 Preskriptionsfrist vid fel i fastighet
2021-07-06 Vad gör jag om jag köpt en tomt som inte kan bebyggas?

Alla besvarade frågor (94235)