Räknas farliga ämnen i jordmassor kring fastighet som ett dolt fel efter köp?

2017-12-09 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej,Vid vårt husköp i april 2017 fick vi till oss i besiktningsprotokollet att en dränering av marken kring huset nog vore på sin plats. Vi har nu gjort detta men har fått en hög faktura efter att jordmassorna som deponerades klassats som farligt avfall, dvs jordmassa skickades för provtagning och man hittade flertalet farliga ämnen (inkl. cancerogena). Kan detta räknas som ett dolt fel (dolda fel-försäkring finns).Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Bestämmelser om köp av fast egendom finns i fjärde kapitlet i Jordabalken.

Dolt fel
Du som köpare ska kunna förutsätta vid ett husköp att det inte föreligger farligt avfall i jordmassorna kring huset. Det rör sig om ett så kallat "abstrakt fel". För att du ska kunna åberopa ett abstrakt fel gentemot säljaren så vill det till att det är av dolt slag, vilket du även berör i din fråga.

Om det är så att du inte hade någon som helst aning om de farliga ämnena, vilket jag förutsätter att du inte hade, så är det att beräkna som ett dolt fel. Detta grundar sig i att en vanlig undersökning av huset innan köpet inte skulle kunna visa på felet i förhand, utan det enda sättet för dig att få reda på jordens giftighet egentligen var att sända prover på det. Så länge du inte hade någon misstanke om, eller annan anledning att befara, att det var fel på jorden, så förväntas inte denna typ av undersökning i din undersökningsplikt som köpare. Min slutsats är därmed att det rör sig om ett dolt fel, (4 kap. 19§ Jordabalken).

Hur att gå tillväga för att få ersättning
För att kunna få ersättning så måste du reklamera felet till säljaren så fort som möjligt, (4 kap. 19a§ Jordabalken).
I detta fall skulle ersättningen bli ett avdrag på köpeskillingen där avdraget ska beräknas utefter vad husets marknadsvärde i avtalsenligt skick var (med en hälsosam jordmassa) i förhållande till dess marknadsvärde i felaktigt skick (med farlig jordmassa). Med andra ord har du rätt till ett avdrag på köpeskillingen för den värdeminskning som villan gjorde med tanke på de farliga ämnena, (4 kap. 19c§ Jordabalken).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig med prisavdraget!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (484)
2021-11-30 Dolda fel i fastighet
2021-11-13 Avsaknad av bygglov trots utfästelse om att lov finns - fastigheten felaktig?
2021-11-13 Fel i köpt hus upptäckt flera år senare
2021-11-05 Säljarens skadeståndsansvar vid köp av fastighet och försenat tillträde - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (97608)